Събития
Павилион 19: място за игра: На показ | 16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия
Повече
Събития
Пубилчни защити на магистри | 24 юли | вторник | 13:00 | бг | НБУ, зала 405, корпус I | вход свободен
Повече
Left
Right
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ
16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ

16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен

Два часа, в които екипът и партньорите на Павилион 19 разказват за опита си, споделят постиженията и трудностите при работата с децата и младежите от Женския пазар и техните семейства чрез изкуство, креативни подходи, индивидуално и в групи.

Събитието насочваме към артисти, арт организации и групи, занимаващи се със социално ангажирано и общностно изкуство; неправителствени организации и граждански групи, които работят в областта на изкуствата, образованието, социалните дейности, борбата срещу бедността и закрилата на човешки права; общински и държавни социални служби; граждани.

Показваме модела си за работа с общността на Женския пазара през разказ на три случая на деца и случая на една група. Работата ни с деца помага да изследваме взаимодействието с пазарските хора и общности. Интервенциите ни са изцяло в създаване на условия за изразяване, обговаряне и осмисляне на преживяното по начин, който да позволи децата да могат да го оползотворят в собствения си живот. Работим психосоциално, чрез изкуство и креативни групови подходи. Мислим и полагаме усилията си в полето на социалното и подкрепата при порастването.

Представяме конкретни резултати, които сме готови да споделим и за които имаме желание да разговаряме. Надяваме се нашият опит да подпомогне други в работата с деца и млади хора от улицата.

Предварителна програма:

10:00-10:10 | Представяне на партньорите – Малина Едрева, Енцио Ветцел.
10:10-10:30 | Въведение и представяне на подходите на работа – Цветелина Йосифова.
10:30-11:15 | Представяне на случаи от работата на Павилион 19:

- Илко, който тръгна на училище. За подкрепата в семейството. Ние и те. Измеренията на добрата грижа – Николай Божков.

- Муртаф, който се изразяваше чрез звуци и танци и проговори български & Една групова история за буквари – Ангелина Рангелова.

- Младен, който научи какво е пластилин и откри Майкъл Джексън. Детето, което се успокои – Невена Борисова.

11:15-11:30 | Децата и работата през погледа на студентите – Пресияна Шишева, Надежда Данаилова, Борислава Петрова, Петър Чавдаров, Йорданка Михайлова и др. (tbc).

11:30-12:00 | Разговор с публиката.

Повече за Павилион 19

Павилион 19: място за игра отвори врати през август 2016. Оттогава екипът от артисти, психотерапевти, социални работници, педагози и стажанти работи активно с деца и младежи на улицата и с техните семейства. Децата на Павилион 19, както обичаме да ги наричаме помежду си, се включват в различни ателиета за творчество – театър, танц, музика, рисуване и др. – и образование, в които развиват въображението и социалните си умения, както и умения за четене и писане, театър, музика, танци, рисуване и скулптура. На родителите и други възрастни предоставяме информация и подкрепа под формата на индивидуални и семейни консултации по тяхна заявка, групови срещи по определени теми на родителстването и семейството, решения за образованието и социализацията на децата им и на тях самите.

Павилион 19: място за игра е начинание на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов" (Фондация „Гъливер клиринг хауз") в партньорство с Гьоте-институт България за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София. Мястото е за работа с деца и млади хора и техните семейства чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа.

Павилион 19 следва съвместно организирания през ноември 2015 година от „Червената къща" и Гьоте-институт България Форум за култура и фестивал „Състояние бежанец: Хора между времето и пространството", посветен на мигрантската вълна и възможността за значими социални интервенции чрез изкуства и култура. Във форума се включиха 111 човека – представители на държавни и общински институции, артисти, писатели, журналисти, психолози, психотерапевти, социални работници, занимаващи се с темата за бежанците, както и 22-ма бежанци от РПЦ „Военна рампа" в очакване на статут.

Павилион 19: място за игра работи с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2018" на Столична община в помещение предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане".

Пилотната фаза на проекта през 2016-2017 се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане" с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община и Telus International.

Към Павилион 19 работят студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" на Нов български университет.

За контакти:

Павилион 19: място за игра
Александрина Алексова - координатор
бул. „Христо Ботев" 111, София 1303
Т: +359(02)4265982,(0)882593133
M: +359(0)899431493
Е: [email protected]
www.redhouse-sofia.org
Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" представя:
Пубилчни защити на магистри
24 юли | вторник | 13:00 | бг | НБУ, зала 405, корпус I | вход свободен
Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" представя:
Пубилчни защити на магистри

24 юли | вторник | 13:00 | бг | НБУ, зала 405, корпус I | вход свободен

Ще можете да присъствате на публичните защити на студенти, завършили Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" на следните теми:

„Използването на психодрама, социометрични и арт-експресивни техники при групова работа с деца" на Анета Калчева-Спасова;

„Приложение на креативни подходи и ролеви разигравания в детска градина с деца на 4-6 години" на Емилия Салмова;

„Психодрамата като метод за обучение в образованието" на Лидия Тановска;

„Случаят на момчето А. – лиричният аз и ролята на психодраматичните и артистични практики при работа с деца в риск от отпадане от училище" на Марианна Георгиева;

„Приложение на действени психосоциални подходи при групова работа с деца и млади хора от улицата на Женския пазар в София" на Марияна Йотова;

„Менторът – медиатор между психоемоционалния свят на наставлявания и заобикалящата го среда" на Силвия Методиева;

„Ролята на ментора в работата с детето в Менторската програма" на Тамара Янков.
Минали събития
За събития преди 2017, свържете се с екипа на Червената къща на [email protected]
Поредици и програми
Абонаментни планове
Close