общество и политика
Проверка на реалността
май 2016–ноември 2017
платформа за мобилизиране на гражданското общество
Проверка на реалността
май 2016–ноември 2017
От 2013 гражданското общество в България доказа способността си да влияе върху политиката, но по няколко причини способността му да въздейства е все още доста ограничена. Появата на социалните медии доведе до експлозия на себеизразяването и комуникационните възможности, но това не винаги работи в полза на гражданското общество. По-скоро това често позволява на дезинформацията да процъфтява и прави възможна дискредитацията на който и да било, което от своя страна намалява доверието в гражданските организации и насърчава национализма и популизма. Този проблем е свързан и с намалената роля на традиционните медии и липсата както на обща стратегия на гражданското общество за влияние върхру политиката, така и на позитивна визия за развитието на България.

Но положителните примери за успех в бизнеса, науката и гражданското общество могат да вдъхнат сила на гражданите и да ги вдъхновят да действат. Чрез поредица от дебати на живо и онлайн, на семинари, лекции и неформални срещи, платформата „Проверка на реалността“ се стреми да постави на фокус нови идеи и практики, да насърчи частната инициатива и иновациите, да противодейства на дезинформацията като разкрива механизмите на нейното производство и насърчава културата на проверка на фактите. По този начин платформата дава на гражданите инструменти за влияние на политическите процеси.
Дейности
Платформата „Проверка на реалността“ ще организира публични събития на няколко теми:

• Позитивизъм отдолу – представяне на иновативни бизнес модели и примери за успех, зелени иновации икономика, важни научни изследвания, правени от български учени;

• Бъдещето на образованието – обсъждане на качествата, които българските образователни институции трябва да имат и как гражданското общество може да стимулира положителна промяна;

• Да живеем с различието – обсъждане на прогресивната либерална позиция по въпросите на миграцията и настоящата бежанска криза и начините за противодействие на ксенофобията, популизма и параноята, които процъфтяват, когато се експлоатират страховете на хората;

• Насочване на вниманието към добрата журналистика – представяне на примери за журналистика, базирана на факти, която разкрива системни недостатъци на българските институции; даване на инструменти на гражданите да противодействат на системата от лъжи, произвеждани от повечето медии;

• Властта и аз – представяне на начини за влияние върху политическите процеси чрез нови технологии и инструменти за мониторинг на правителството;

• Теми в движение – представяне на обществени дебати по спорни теми, които ще бъдат избирани според текущия обществен диалог.

Темите за бъдещето на образованието и „Властта и аз“ са представени в рамките на две новосъздадени поредици: „Граждански седенки“ и „Отворен университет“. Вижте повече за тях по-долу.
Финансова подкрепа
Фондация „Америка за България“
Събития
2017
СЕМИНАР „ИНТЕРАКТИВНИ КУЛТУРИ“ ПРЕДСТАВЯ:

За социалните движения отвъд протестните изригвания
ДИСКУСИЯ
14 ноември | 19:00 | Гъливер | БГ | Вход свободен


Разговор около книгата „Множества на несъгласните“ на Валентина Георгиева, която документира публичните прояви на съпротивата в България в периода 2009-2013. Несъгласни с властта, но и несъгласни помежду си, трайни ли са множествата на съпротивата и способни ли са да се справят с различията си? В разговора ще се включат Тодор Христов и Ружа Смилова.

Повече | Резервации
Книгата на Валентина Георгиева „Множества на несъгласните" (Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2017) предлага антропологично описание на формирането на протестните множества в България през периода 2009-2013 г. Книгата документира публичните прояви и смисловите рамки на съпротивата – от субкултурните групи, през мрежите на доверие и дългогодишните кампании, до формиране на устойчиви структури на социалните движения. Несъгласни с властта, но и несъгласни помежду си относно желаната промяна и начините за постигането й, множествата на съпротивата са нетрайни, силно податливи на вътрешни конкурентни сблъсъци, неспособни да се справят с различията помежду си.

Семинарите „Интерактивни култури" се организират в рамките на Магистърска програма „Културна антропология", Софийски университет „Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Център за култура и дебат „Червената къща" .

Дискусията е част и от серията публични събития в рамките на проекта „Проверка на реалността" на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов", изпълняван с подкрепата на Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

На български език.
Вход свободен.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Граждански седенки
Пространство за срещи и обучение на граждански активисти
Преобръщайки крилатата фраза на Пламен Орешарски „Да развалим седянката!“, Червената къща предлага поредицата „Граждански седенки“ като пространство за срещи, обучение и взаимопомощ за активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки ще предоставят полезна информация под формата на лекции и/или представяне на успешни практики, като участниците ще могат да споделят опит и да обсъждат заедно работните си казуси.
Събития
Граждански седенки | 2017
ПОРЕДИЦАТА „ГРАЖДАНСКИ СЕДЕНКИ" ПРЕДСТАВЯ:

Универсалният базов доход – утопия или нeобходимост?
ДИСКУСИЯ
28 ноември | 10:00-14:00 | Пеша Николова | БГ |
Вход свободен


Дискусията има амбицията да разгърне различни пластове около темата за универсалния базов доход, придобил популярност в България като безусловен базов доход. Ще се дебатира футуристичното измерение – необходимостта от универсален базов доход след автоматизацията и роботизацията на производството.
Повече | Резервации
Ще анализираме социалния ракурс като екзистенциална гаранция, но и опасност от изолация. Най-сложен и многоизмерен е въпросът във философски аспект. В човешката еволюция трудът и идеята за прогрес до голяма степен са осмисляли човешкото битие. Ще се търси отговор защо тази парадигма е в криза. Не на последно място, ще се разгледат различни визии за това как може да се финансира подобен мащабен и дори утопичен проект.

Събитието е организирано от клуб „Смисъл" и БАН и е част от поредицата „Гражданските седенки" на Червената къща, която предлага пространство за срещи, обучение и взаимопомощ на активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки са част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за клуб „Смисъл"


Клуб „Смисъл" е неформална група на ентусиасти от различни професионални сфери, обединени от желанието си качествено да дискутират теми от обществена значимост. Клубът съществува от 2015 г. и организира дискусии, които дават възможност за сблъсък на противоположни идеи и мнения, като целта е обогатяването на всички участници. Срещите са отворени и всеки, който желае, може да сподели богатството на личния си опит и познания.

За видеа от дискусиите и връзка с клуба: пишете на [email protected], посетете Фейсбук страницата или се присъединете към Фейсбук групатa.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
КЛУБ „СМИСЪЛ“ И ЧЕРВЕНАТА КЪЩА ПРЕДСТАВЯТ:

Безусловен базов доход - бъдеще или утопия?
АКВАРИУМНА ДИСКУСИЯ
20. септ. | 19:00 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Една от най-актуалните социални идеи, приемана традиционно за лява, но набираща популярност сред целия политически спектър, е тази за (безусловния) базов доход. Логично следствие от човешкия технологичен прогрес ли е безусловният базов доход или крайно лява мярка, която превръща хората в консуматори, които черпят блага, без да работят?
Повече | Резервации
Най-краткото определение, дадено от Basic Income European Network за безусловния базов доход, е „периодично парично плащане, което се предоставя безусловно на всички хора на индивидуална основа, без значение дали работят и дали имат доходи“. Самата идея не е нова, датира от втората половина на XX век, но тепърва се експериментира с нея на практика. Апологетите на базовия доход твърдят, че появата му е логично следствие от човешкия технологичен прогрес. Роботизацията и автоматизацията освобождават работници, което намалява нуждата от работна ръка, следователно обществото може да живее с по- малко труд и повече свободно време. Тази възможност се обезпечава от базовия доход, който дава свобода на хората да живеят живота си и развиват способностите си без губене на време в дейности, които вършат само за да оцелеят. Борбата за базов доход се сравнява с борбата за осемчасов работен ден – отначало смятан за нещо абсурдно и крайно, а днес универсално приет. Критиците на идеята изтъкват, че това е крайно лява мярка, която не насърчава развитието на личността и превръща хората в консуматори, които черпят блага, без да работят. Големият печеливш се оказва бизнесът, чиито стоки и услуги ще достигнат до повече хора. Социалната система не би издържала. Дали базовият доход е възможен отвъд експеримента? Може ли да доведе до освобождаване на личността? Как ще се отрази на производителността? Справедлива и морална ли е идеята за базов доход?

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →


Повече за Клуб „Смисъл“

Клуб „Смисъл“ е неформална група на ентусиасти от различни професионални сфери, обединени от желанието си качествено да дискутират теми от обществена значимост. Клубът съществува от 2015 г. и организира дискусии, които дават възможност за сблъсък на противоположни идеи и мнения, като целта е обогатяването на всички участници. Срещите са отворени и всеки, който желае, може да сподели богатството на личния си опит и познания.

За видеа от дискусиите и връзка с клуба: пишете на [email protected], посетете Фейсбук страницата или се присъединете към Фейсбук групатa.

Събитието е част от поредицата „Гражданските седенки“ на Червената къща, която предлага пространство за срещи, обучение и взаимопомощ на активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки са част от проект „Проверка на реалността“, изпъляван с подкрепата от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Клуб „Смисъл“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
Поредица „Граждански седенки“
Промените в българското общество през 21 век
29. юни | 19:00 | зала Пеша Николова
ДИСКУСИЯ

Ще се опитаме заедно да откроим приликите между българското общество и сходните с него балкански и западноевропейски общества, както й да проследим неговото развитие от XX век до наши дни. Променя ли се българската идентичност и култура и кое в нея е най-устойчиво? До каква степен обикновеният човек може да формира общественото мнение, бидейки въоръжен със свободата на словото, сдружаването и социалните мрежи?
На български език.
Вход свободен
Форум „Гражданско участие“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
Референдумите: демокрация или манипулация?
6. юни | 11:00 | Червена зала
ДЕБАТ

Какво е неoбходимо, за да вземат гражданите информирано и отговорно решение за своята общност и да разбират за какво гласуват? В контекста на предстоящите местни референдуми в Стара Загора на 11 юни и в Трън на 18 юни ще говорим за...
Клуб „Смисъл“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
В какъв град искаме да живеем?
17. май | 18:30 | зала Пеша Николова
ДИСКУСИЯ

Ще разгледаме процесите в града отвъд архитектурата – обществените отношения, самосъзнание, памет и бъдеще, и ще потърсим отговор на въпроса в какъв град искаме да живеем.
Асоциация „Аколад“ (Франция) и поредица „Граждански седенки“ представят:
Погледни ме
16. януари | 18:30 – откриване
17. януари–28. февруари | 10:00–19:00 | зала Гъливер
ФОТО И ВИДЕО ИЗЛОЖБА

Уеб документалният проект „Погледни ме“ се вглежда в личността, която стои зад определението „човек с увреждане“ в различни ситуации в цял свят по един оригинален и емоционален начин. Една такава среща е и първа стъпка към естествената интеграция на различията. Видео: Катрин Буев, Ноеми Жеан; фотографии: Флави Тевне, Томас Крок; други членове на екипа: Беноа Мишо, Юсеф Зерауи, Жулиен Фосе, Марциа Местек, Ан-Сесил Жанр. За повече информация: http://www.associationaccolade.org
Вход свободен
Асоциация „Аколад“ (Франция) и поредица „Граждански седенки“ представят:
Погледни ме
16. януари | 19:00 | Червена зала
ДИСКУСИЯ

След откриването на фото и видео изложбата „Погледни ме“ на Асоциация „Аколад“ в зала „Гъливер“ в 18:30 основателката на „Аколад“ Катрин Буев и нейният комуникационен и медиен директор и секретар Томас Крок ще отворят дискусия в 19:00 в Червената зала за проблемите при социалната, професионална и семейна интеграция на хората с увреждания в различни държави и опита на асоциацията във Франция в тази сфера.
Вход свободен
Открити лекции на актуални теми
Отворен университет
Oтвореният университет на „Червената къща“ е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо и забавно изживяване. Университетът е нова гражданска общност, която предлага качествено знание за неспециалисти по актуални теми на достъпен и атрактивен език от университетски преподаватели, учени и експерти. „Нови култури“ беше темата на първия, летен семестър на университета, организран в партньорство със специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Вторият, есенен семестър на университета е на теми „Образованието – от АБВ до 2.0“ и „Съвеременна литература“. Събитията за образование са организирани с експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България, а за литература – съвместно с фондация „Елизабет Костова“.
Отворен университет
Събития
2017
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

От журналистика към литература
ЛЕКЦИЯ
13 ноември | 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Каква е връзката между журналистиката и художествената литература? Влияе ли работата като журналист на стила на писателите и как? Ще анализираме примери с утвърдени автори и техните произведения, сред които е и Ърнест Хемингуей, по чийто думи „работата като журналист не вреди на младия писател, дори може да му е от полза, стига да я напусне навреме“. Лектор: Бистра Величкова.
Повече | Резервации
За лектора: Бистра Величкова е докторант по „Медиен разказ" в СУ „Св. Климент Охридски". В научно изследване разглежда връзката между журналистиката, мемоара и художествената литература след деведесетте години в България. Има магистърска степен по европейски науки от Университета в Туенте (Холандия) и Вестфалския-Вилхелмс Университет в Мюнстер (Германия). Бакалавърската ѝ степен по журналистика е от СУ „Св. Климент Охридски". Носител е на награди от редица литературни конкурси за поезия и проза. Дебютният ѝ сборник разкази „Малка, мръсна и тъжна" (Рива, 2014) печели първа награда на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет", Хасково (2015). Включена е в каталога със съвременни български писатели, издаден от Националния център за книгата към НДК и представен на Панаира на книгата във Франкфурт през 2015 г. Участник е в Созополските семинари по творческо писане и програмата СтолицаЛитература на Фондация „Елизабет Костова" през 2012 г.

Молим да потвърдете присъствие до 12 ноември на ел. поща: [email protected]

За Отворения университет:
Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Третата тема на университета е съвременна литература, а събитията са организирани в сътрудничество с фондация „Елизабет Костова“. Ще можете да чуете лекциите „Социалната функция на литературата“ на Теодора Димова, „От журналистика към литература“ на Бистра Величкова и „Българският роман в годините на прехода“ на Александър Кьосев.

Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

Българският роман в годините на прехода
ЛЕКЦИЯ
6 ноември | 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Проф. Александър Кьосев ще говори за българския роман в годините на прехода и промените в последните 15–20 години, които накратко могат да бъдат описани като „глобализиране на българската литература“. Kакво е отношението на новите романи към културната памет на българския език и литература?
Повече | Резервации
Една от темите на лекцията ще бъде самото проблемно понятие „българска литература“, поради напрежението между литературна продукция в страната, емигрантската литература, писана на български, и литературата от автори от български произход, писани на чужд език. Ще бъде разгледан пазарният натиск за писане в глобални, бестелърни жанрове и влиянието на трилъра, фентъзи жанра, ноара, новия тип исторически ерудитски роман и пр. Как и доколко тези жанрове могат да бъдат призми за осмисляне на социалните и културни процеси в България и Източна Европа? Разработва ли българският роман самостоятелни призми – нестандартни жанрови, сюжетни и стилови модели, с които се опитва да извлече смисъл от онова, което се случва в епохата на българския преход? Kакво е отношението на новите романи към културната памет на българския език и българската литература и двете стратегии за писане – писането за превод и писането за непреводимост?

За лектора:
проф. Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийския университет (СУ), както и ръководител на магистърска програма „Изкуства и съвременност“ в СУ. Автор е на книгите „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време“ (1989), „Лелята от Гьотинген“ (2005), „Индигото на Гьоте“, 2009, „Караниците около четенето“, 2013, редактор и съставител е на над 10 книги, автор е на повече от 80 студии и статии в областта на читателските изследвания, културната теория и история на пространството, българските и балканските идентичности, културната история на прехода, българската литература и литературната история, публикувани в български и чуждестранни периодични академични издания.

За Отворения университет: Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Третата тема на университета е съвременна литература, а събитията са организирани в сътрудничество с фондация „Елизабет Костова“. Ще можете да чуете лекциите „Социалната функция на литературата“ на Теодора Димова, „От журналистика към литература“ на Бистра Величкова и „Българският роман в годините на прехода“ на Александър Кьосев. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

Социалната функция на литературата
ЛЕКЦИЯ
30 oкт.| 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Успя ли романът „Майките“ на Теодора Димова да промени с нещо отношенията между родители и деца и нормативните и законови отношения при разведени родители? Лектор: Теодора Димова. Лекцията е организирана в сътрудничество с фондация „Елизабет Костова“.
Повече | Резервации
За лектора: Теодора Димова е сред най-известните и четени български писатели. Авторка е на 9 пиеси, сред които са „Без кожа“, „Змийско мляко“, „Кучката“, „Любовници“, „Невинните“ и др., играни в различни театри в страната и чужбина. През последните години бяха публикувани романите й „Емине“, „Майките“, „Адриана“ и „Марма, Мариам“. През 2006 г. „Майките“ спечели Наградата за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt. Книгата има 11 издания у нас и е публикувана на 9 езика, между които немски, френски, руски, полски, унгарски, словенски и др. „Адриана“ е преведена във Франция и в Чехия. През 2010 г. „Марма, Мариам“ спечели Националната награда „Хр. Г. Данов“ за българска художествена литература. Нейният роман „Влакът за Емаус“ (2013) спечели наградата за проза на портал „Култура“ за 2014 г. Най-новата й книга – повестта „Първият рожден ден“ излезе в издателство „Сиела“ в края на 2016 г.

За Отворения университет: Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Третата тема на университета е съвременна литература, а събитията са организирани в сътрудничество с фондация „Елизабет Костова“. Ще можете да чуете лекциите „Социалната функция на литературата“ на Теодора Димова, „От журналистика към литература“ на Бистра Величкова и „Българският роман в годините на прехода“ на Александър Кьосев. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Пълноценното общуване семейство–училище. Родителският ъгъл
ЛЕКЦИЯ
26. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Как могат родителите да помогнат за изграждането на позитивна училищна среда? Как да подобрим комуникацията семейство–училище и какво зависи от родителите в този процес?

Повече | Резервации
Ще дискутираме тези и други въпроси и представим работещи подходи за родителска подкрепа на децата в училище и за предотвратяване на конфликти, както и инструменти за реализиране на родителски инициативи.

Лектори: Цвета Брестничка и Яна Алексиева, Асоциация „Родители“

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →

За Отворения университет:
Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Есенната тема на университета – „Образованието – от АБВ до 2.0“ – предлага лекции за родители, учители и всички, които искат децата да плуват уверено и безопасно в океана на информационно-медийния ни свят, ученето да не е травматично, а завладяващо преживяване и родителите да са включени в целия процес. Примери и решения на тези въпроси ще дадат експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Чудовището под леглото: математиката
ЛЕКЦИЯ
21. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Защо математиката е болезнена тема за мнозина от нас и как можем да събудим любовта към нея във всяко дете и да прекъснем цикъла на страха? Открийте как системата JUMP Math доказва, че във всеки един от нас има математик, готов да приема предизвикателства и смело да се бори с поставените задачи.
Повече | Резервации
Лектори: Олга Нинова-Траянова и Младен Вълков, Институт за прогресивно образование.

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →

За Отворения университет:
Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Есенната тема на университета – „Образованието – от АБВ до 2.0“ – предлага лекции за родители, учители и всички, които искат децата да плуват уверено и безопасно в океана на информационно-медийния ни свят, ученето да не е травматично, а завладяващо преживяване и родителите да са включени в целия процес. Примери и решения на тези въпроси ще дадат експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Дизайн мислене в образованието
ЛЕКЦИЯ
18. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Институтът за прогресивно образование и Red Paper Plane изследват начините за постигане на ключововажните за 21 век умения чрез дизайн мислене и проектнобазирано обучение и чрез провокативния въпрос: „Каква е целта на образованието в момента?“. Изследването предлага подход за намиране на работещи, бързи и адаптивни начини да стимулираме една нова посока на сегашното образование.
Повече | Резервации
Лектори: Цветелина Камова, Red Paper Plane, Йоана Маринова, Институт за прогресивно образование.

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →

За Отворения университет:
Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Есенната тема на университета – „Образованието – от АБВ до 2.0“ – предлага лекции за родители, учители и всички, които искат децата да плуват уверено и безопасно в океана на информационно-медийния ни свят, ученето да не е травматично, а завладяващо преживяване и родителите да са включени в целия процес. Примери и решения на тези въпроси ще дадат експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Медийна грамотност в училище – възможното решение!
ЛЕКЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
14 септ. | 18:30 | Червена зала | БГ
| Вход свободен

Националният център за безопасен интернет ще представи методика за развиване на базова дигитално-медийна грамотност у деца.
Повече | Резервации
Съвременните дигитални деца са постоянно свързани с интернет още от 5–6 годишна възраст, но за да могат да ползват новите технологии за своето развитие е критично важно да имат базова дигитално-медийна грамотност. Възможно ли е това? Националният център за безопасен интернет ще представи методика за развиване на тези ранни умения у деца, разработена от центъра и от Факултета за начална и предучилищна педагогика на Софийски университет.

Лектор: Петър Кънчев, Национален център за безопасен интернет.

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →

За Отворения университет:
Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Есенната тема на университета – „Образованието – от АБВ до 2.0“ – предлага лекции за родители, учители и всички, които искат децата да плуват уверено и безопасно в океана на информационно-медийния ни свят, ученето да не е травматично, а завладяващо преживяване и родителите да са включени в целия процес. Примери и решения на тези въпроси ще дадат експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
КОАЛИЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ПРЕДСТАВЯ:

Медийно неграмотни в дигиталния век – рисковете пред децата ни

ЛЕКЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
11 септ. | 18:30 | Червена зала | БГ | Вход свободен


Преди началото на учебната година 10 български организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество, ще обявявят създаването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца, нейните цели и най-тревожните проблеми, свързани с медийната грамотност.
Повече | Резервaции
Национално представително изследване на Националния център за безопасен интернет от края на 2016 г. показа, че над половината от българските деца не могат да отличат вярна от грешна и фалшива информация. За съжаление, същото признават и 40% от техните родители.

Целта на коалицията е да подтикне образователната система спешно да вземе мерки за развиване на медийната грамотност и критичното мислене на децата още от начален курс, за да бъде гарантирана сигурността им в дигитално-медийния свят.

В коалцията участват: Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“, Институт за прогресивно образование, Асоциация на европейските журналисти в България, Заедно в час, Национална мрежа за децата, Национален център за безопасен интернет, в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“.

Представянето на коалицията ще продължи с презентация на Георги Апостолов от Национален център за безопасен интернет на тема: „Медийно неграмотни в дигиталния свят – рисковете пред нашите деца“.

Презентацията ще представи резултатите от цитираното по-горе национално представително изследване сред деца на възраст 9–17 и техните родители, проведено в края на 2016 г. от центъра, което показа, че след години активна употреба на интернет повече от половината от тях не могат да различават вярна от невярна информация.

Събитието е част от поредицата от отрити лекции „Отворен университет“ на Червената къща, чийто тематичен акцент през септември е образованието, медийната грамотност и безопасността в интернет.

За лектора: Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15-годишна практика като редактор и главен редактор в редица български и чуждоезични медии. Като координатор на Центъра за безопасен интернет той ръководи борбата срещу незаконното и вредното за деца съдържание и поведение онлайн, както и организирането на кампании и обучения за насърчаването на дигиталната и медийната грамотност сред децата, младите хора, родителите и професионалистите, които работят с деца и семейства за превенция и намеса при онлайн злоупотреби с деца.

За Отворения университет: Отвореният университет на Червената къща е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо изживяване. Той е част от проект „Проверка на реалността“, изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България“. Есенната тема на университета – „Образованието – от АБВ до 2.0“ – предлага лекции за родители, учители и всички, които искат децата да плуват уверено и безопасно в океана на информационно-медийния ни свят, ученето да не е травматично, а завладяващо преживяване и родителите да са включени в целия процес. Примери и решения на тези въпроси ще дадат експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България. Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Снимка: Nick Olejniczak | CC BY-NC 2.0

РЕЗЕРВИРАЙ МЯСТО →
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
От читалището до чалготеката – къде живее популярната култура?
21. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

През XIX и XX век народното творчество постепенно е изместено от масово производство на културни продукти. Променят се и носителите на популярната култура – идеализираният селски „народ“ е изместен от „презряните маси“ от работници в градовете, а всички те заедно – от „пасивните консуматори“ на масова култура.
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
Възходът на аматьора
13. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

Дигиталният обрат от последните три десетилетия направи възможно всеки да бъде писател, режисьор, журналист, изследовател. От една страна този процес подкопа сериозността на много занимания, които преди предполагаха институционално образование – взривът на фалшивите новини дава представа за опасностите на тенденцията. Но дали новият бунт на масите (Ортега-и-Гасет) не предлага нов шанс за овластяване на гражданите? Лектор: проф. Ивайло Дичев, Софийски университет.
На български език.
Вход свободен
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
Храната, която събира, храната, която разделя
6. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

Ще разгледаме експлозията от научни, художествени, социални и развлекателни формати, свързани с храната и храненето. Ще предложим интерпретация на храненето като нов общ език и надникнем в големите социални и културни сближения и разделения, които то скрива и разкрива.