За нас
Кои сме ние?
От откриването си през 2004 г. Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се утвърди като дом на независимите артисти в България и място, в което свободно се обсъждат най-важните и актуални социални, политически и културни въпроси.

Центърът е първото пространство за публичен дебат и първото независимо пространство за изкуство, култура, социални практики и психодрама в България. Намира се в бившия дом ателие на големия български скулптор от началото на XX-ти век Андрей Николов. Още с изграждането си през 1926–1928 къщата се превръща в средище на интелектуалци и млади творци, с които Андрей Николов обменя идеи и споделя ателиета си за работа. Днес сградата е паметник на културата от национално значение.

Центърът е проект на създадената през 1996 г. Фондация „Гъливер клиринг хауз“. Мисията на центъра е да развива независимата сцена за изкуство, да дава тласък на гражданското участие и критичното мислене, и да помага за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото със средствата на изкуството и психодрамата. За целта центърът организира събития и развива три основни програми – „Общество и политика“, „Изкуство и култура“ и „Социални практики и психодрама“.

През вратите на къщата ежегодно минават около 30 000 души с интерес към богатата ни програма от събития и с желание за среща с един по-нестандартен и смел поглед върху живота в страната. Така центърът дава възможност на публиката да се докосне до творчеството на двама големи автори от началото на 20-ти век – архитектът Иван Васильов и скулпторът Андрей Николов – и същевременно с това продължава неговия свободолюбив дух и желанието му къщата да продължи да бъде средище на творци и място за култура и обществена дейност.
„Че имаше особено свободомислие, че никога не е бил страхлив, че обичаше хората, че не е бил сервилен пред силния на деня, а е търсел реализатора на изкуството като обществена потреба, че подкрепяше материално бедни студенти от академията, може би това са подробни гънки от характера на Андрей Николов.“

Спомени на скулптора Владимир Гиновски за Андрей Николов, из книгата „Червената къща: памет за скулптора Андрей Николов“ на Мария Овчарова
Другите за нас

„Това е място, където човек може да се почувства свободен да опитва, да провери себе си и другите, да се заяви...“
Георги Тошев
журналист и телевизионен продуцент
„Aко не беше Червената къща нямаше да има театър „Реплика“. Това е едно от местата, където театърът ни израсна. За мен това е едно от най-важните места в България за развитие на политическата култура и човешките взаимоотношения.“
Георг Жено
театрален режисьор

„Червената къща е място за критическо мислене и съпротива; мястото, където участвах в разговори, които нямаше къде другаде да се състоят.“
Георги Господинов
писател
„Червената къща е едно много силно пространство на гражданското общество, където могат да се чуят нетрадиционни мнения: различни, противоречиви, крайни; където може да се дебатира открито, свободно; където различното може да съществува без да се крие, без предразсъдък и без срам.“
Веселин Димов
театрален режисьор
„Червената къща създаде убежище на съвеременната култура във всичките й варианти.“
Катрин Сариева
историк и галерист

„Червената къща руши границата между този, които прави изкуство и онзи, който го възприема и ни помага да мислим за културата като един процес, в които участва и едната, и другата страна.“


Атноанета Колева
председател на издателска къща „Критика и хуманизъм“
„Червената къща работи с представителите на най-маргинализираните групи, които невинаги са допускани в други културни пространства и често нямат поле за изява. Тук те идват не само като консуматори, а като автори на култура.“
Моника Писанкънева
граждански активист

„Това е място за алтернативни погледи върху действитеността, без които нашият духовен, ценностен и артистичен живот би бил много по-повърхностен и безинтересен.“
Стефан Командарев
кинорежисьор
Програми
Червената къща осъществява мисията си чрез програмите „Общество и политика“, „Изкуство и култура“ и Социални практики и психодрама
ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Публичните дебати на Червената къща са покана за автентичен и честен публичен диалог върху съвместния ни живот като граждани. Те поставят за обсъждане най-важните социални, политически и културни въпроси на нашето съвремие. Отворени са към многообразие от мнения, без страх от добре аргументирания спор, и са поднесени на език, който е едновременно точен, но и въздействащ и за неспециалисти.

Дебатите са отворени към разнообразие от говорители и групи в обществото. Особено се стремим да представим гласове, които трудно могат да бъдат чути другаде – например гласовете на младите хора, на жените, на малцинствата и др.

Дебатите най-често имат за отправна точка няколко интересни и задълбочени гледни точки на панелисти, които целят да провокират отворена дискусия, в центъра на която са коментарите и въпросите на публиката. Половината от времето на всеки дебат е посветено на въпроси и коментари.

Дебатите са живи събития, които могат да бъдат преживени в Червена зала и зала „Пеша Николова“ на Червената къща. Освен на живо можете да участвате в дебатите и чрез онлайн стрийминг, както и като зададете въпроси във Фейсбук събитието на дебата. Те ще бъдат включени от модератора по време на живия дебат.

Темите на дискусиите продължават естествено в останалите пространствата на Червената къща, представени в рамките на изложби, прожекции, лекции и театър. Така те дават среща, често в рамките на един ден, на изключително разнообразни публики.

От откриването на центъра лектори и гости в нашите дебати са били известни личности като писателите Орхан Памук, Дубравка Угрешич и Георги Господинов, ученият Лари Лесиг, военният журналист Кевин Сайтс, политологът Иван Кръстев, историкът Тимоти Снайдър, гражданският активист Кристиян Пичолини, и много други.

В YouTube канала ни можете да намерите нашите видеопоредици от синтезирани дебати, пълни дебати и лекции.
Следете програмата в YouTube!
ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

От самото си създаване Червената къща се утвърди като дом за независимите артисти в България. С поредици като „Дебюти на границата“, „Изкуство в безтегловност“ и „Контраплан“ центърът дава пространство за дебюти на артисти с нетрадиционни гледни точки. Едни от първите си изяви тук имат имена от съвременната сцена като Галина Борисова, Ида Даниел, Иво Димчев, Вили Прагер и Ива Свещарова, Неда Соколовска и формации като театър „Реплика“ и „36 маймуни“.

Събитията на програма „Изкуство и култура“ са основната част от програмата на Червената къща и голяма част от тях търсят отговор на болезнени социални въпроси като: „За какво мечтаят бездомните хора в София?“, „От какво бягат бежанците?“ и „Каква е държавата, която искаме и сами създаваме?“. Така те работят в синхрон с програма „Общество и политика“ за постигането на по-добра осъзнатост за проблемите на обществото чрез форми на социално ангажираното изкуство като форум театъра (театър на потиснатите), документалния театър и етнодрамата, които изследват актуални теми, включително като въвличат публиката като коментатор, участник и съавтор. Така границата между реалността и изкуството изтънява и зрителят сам вижда как участва или не във важните за България процеси, които се случват тук и сега.

Платформата за документално изкуство В/ХОД
е главният двигател на програмата за социално ангажирано изкуство на Червената къща.

Освен развитието на независимото и социално ангажирано изкуство, програма „Изкуство и култура“ организира краткосрочни обучения, които допълват обучението по изкуства в страната, като театралните методи „Сузуки“ (Suzuki) и „Гледни точки“ (Viewpoints), дигиталните технологии, виртуалната реалност и др.

Центърът за култура и дебат е съорганизатор на първия международен фестивал за съвременен танцов пърформанс в България, „Антистатик“. Тук традиционно се провеждат и Месец на фогорафията, Международен форум за безпредметно изкуство „ортогонал“, Фестивал на софийската ЛГБТИ общност, и много др.

В YouTube канала ни можете да намерите нашите видеопоредици за театър, музика, танц, кино, както и за литература.
Следете програмата в YouTube!
СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И ПСИХОДРАМА

Мисията на програма „Социални практики и психодрама“ е да помогне за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото с помощта на изкуството и експресивните методи, както и да развие психодрамата, социометрията и груповата терапия и популяризира тяхното приложение в образованието, социалната работа, психологическото консултиране и организационното развитие.

Социални практики

Червената къща има основен принос в България за въвеждането и развитието на нов тип социална услуга за интеграция на хора в неравностойно положение в институциите. Това е психосоциалната подкрепа със средствата на изкуството (драма, рисуване, форум театър) и експресивните методи (социодрама, плейбек театър, психодрама). Те стимулират социалната адаптивност, самостоятелното мислене и способността за справяне с лични и социални проблеми.

В началото бяхме изцяло фокусирани върху практическата работа с деца и младежи от социалните институции. По-късно постепенно се насочихме и към други места и групи – деца от училищата със специален статут, помощните училища, отпадащите от масовите училища, децата на улицата и техните семейства, мигрантите и бежанците.

Институт по психодрама


Мисията на Института по психодрама е да развива, популяризира и обучава в малко познати в България методи като психодрамата, социометрията и груповите динамики. Институтът е акредитиран обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските тренинг организации по психодрама) от юни 2012 година.

Основен елемент на обучението е Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“, осъществявана съвместно с Нов български университет. Тя развива знанието за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през креативността и спонтанността като основа на личностното израстване. Целта е придобиването на умения за подобряване на човешките взаимоотношения в индивидуален, групов и организационен контекст, както и за вземане на решения, управление на хора, екипи и др. Програмата е национално акредитирана в професионална област „Социални дейности“ от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Управление
Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ е проект на Фондация „Гъливер клиринг хауз“, регистрирана по Закона за лицата и семействата от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова на 16 февруари 1996 г. (рег. №1928/1996 на СГС). Същата година Фондацията инициира и организира първата по рода си за Източна Европа Неформална среща на европейските театри (Informal European Theatre Meeting), която събра над 200 млади театрални професионалисти. В рамките на срещата се състоя фестивал на независимия български театър, както и редица семинари.

От 2000 г. усилията на „Гъливер клиринг хауз“ са насочени изцяло към създаването и управлението на Центъра за култура и дебат „Червената къща“. На 3 декември 2007 г. с решение 2 на СГС фондацията е пререгистрирана в обществана полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Булстат: 121060197.

Фондация „Гъливер клиринг хауз“ се управлява от:

Съвет на учредителите: Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова

Консултативен съвет: Александър Величков, Венета Домусчиева, Веселин Данев, Йонко Грозев (председател) и Юлиан Попов

Фондация „Гъливер клиринг хауз“ се представлява от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова, заедно и поотделно.

Оперативното управление се извършва от Николай Нейков, административен директор.
Нашият екип
ОСНОВАТЕЛИ
Десислава Гаврилова
Съосновател и председател на Съвета на учредителите
[email protected]
Цветелина Йосифова
Съосновател и председател на Съвета на учредителите
[email protected]
ДИРЕКТОР
Николай Нейков
Административен директор
[email protected]
ЕКИП
Ирина Недева
Обществено-политически програми
[email protected]
Стефан Кръстев
Обществено-политически програми
[email protected]
Антоний Дончев
Програми за изкуство и култура
[email protected]

Неда Соколовска
Мениджър на В/ХОД арт док зона
[email protected]
Рада Езекиева
Програмен мениджър на В/ХОД арт док зона
[email protected]
Александра Недева
Връзки с обществеността
[email protected]
Катя Испорска
Касиер-счетоводител
[email protected]
Симеон Цончев
Видеопродукция
[email protected]
Годишни отчети и лого