Събития
Отворен университет | Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката | 4-10 януари | лекции, дебат | 18:30
Повече
Събития
Без Изход | 11 януари | театър | 19:30
Повече
Събития
Минифестивал Mousikē-Téchnē | 16 – 20 януари | концерти | 19:00
Повече
Събития
Сами | 22 януари | документален театър | 19:30
Повече
Събития
Щастливият Бекет | 29, 31 януари | театър | 19:30
Повече
Събития
11:27 (единадесет и двадесет и седем) – премиера | 30 януари | театрален експеримент | 19:30
Повече
Събития
От 2018 всяко безплатно събитие ви носи безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си!
Left
Right
Събития
януари 2018
Отвореният университет представя:
Проектиране на земята: антропоценът
лекция | 4 януари | четвъртък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Отворен университет | Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката
Проектиране на земята: антропоценът
лекция | 4 януари | четвъртък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен

Снимка: Great Barrier Reef | noaml | CC BY-NC 2.0

„Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката" е серия от три последователни лекции и един дебат, които ще изследват промените в съвременната култура и общество, настъпващи под натиска на бързото развитие и интегриране на технологиите и науките. Технонауката променя изцяло познатите ни сфери на живот и екология и води до т. нар. епоха на антропоцена. Терминът „антропоцен" разпознава човека като основната причина за трансформацията на планетата, наблюдавана през последните 50 години. Антропоценът е също епоха, в която човечеството за първи път започва да придобива съзнание за себе си като цяло. Ние не просто предизвикваме глобалното затопляне или шестото масово изчезване на видовете, ние осъзнаваме това. Унищожавайки екосистемата на планетата, ние сме принудени да осъзнаваем колко директно и дълбоко сме свързани с нея. Друго понятие, което за първи път започва да се мисли в неговата цялост е самата Земя и нейната биосфера, като един жив взаимосвързан организъм, при който най-незначителното действие рефлектира върху цялото.

Лекциите и дебатът са разделени на четири основни теми: 1) Проектиране на земята: антропоценът; 2) Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект; 3) Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод; и 4) Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и самомоделирането на гените.

Лекцията „Проектиране на земята: антропоценът" ще постави въпроса какво означава да живеем в епохата на антропоцена. Как можем да мислим планетата като цяло, както и отношенията между различните мащаби (геологически, социални, физически, молекулярни, информационни и др.)? Как можем да мислим бъдещето, когато изглежда, че не ни е останало такова? Едно нещо изглежда сигурно: каквото и да ни очаква в бъдещето, то ще е значително по-различно от настоящето. Това променя напълно концепцията ни за бъдеще. Ако досега настоящето се възприемаше като натрупване на минали събития и за нещо доста стабилно по същността си, днес то е лаборатория, в която проектираме бъдещето си. За нашата епоха бъдещето е отворено, то не е просто неизвестното, а е нещо, което ние създаваме с пълно съзнание за последствията. Затова е много важно какви проекции на бъдещето сме в състояние да си въобразим в тази несигурна и нестабилна епоха на антропоцена.

Лектор: Невена Иванова, доктор по философия на технологиите, Токийски университет.

Лекциите от поредицата са организирани от symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуствa като част от „Отворения университет" на Червената къща.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Повече за Отворения университет
Започналият през 2016 „Отворен университет" на Червената къща е серия от открити лекции, насочени към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и които смятат споделянето на знание за вълнуващо изживяване. „Отвореният университет" е част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за symbiomatter

Лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter предлага платформа за диалог, обмен и сътрудничество между художници, музиканти, архитекти, дизайнери, учени, инженери и политици, които биха искали да експериментират с най-новите био-, нано- и дигитални технологии и творчески да се ангажират с технонауките и тяхното въздействие върху културата и обществото.

Учредителният президент на symbiomatter Невена Иванова има докторат по философия на технологиите от Токийския университет в Япония. Тя е преподавала техноетични изкуства, критическа теория и дигитална естетика в университети в Хонг Конг и Шанхай (Китай). Също така е курирала международни изложби за медийно изкуство в Хонг Конг и Ню Йорк. Понастоящем Невена е асистент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН, където се фокусира върху философията на отворения биокод, колективното въображение и биоизкуството.

Съоснователите и членове на борда на symbiomatter доц. Георги Милошев и доц. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН са утвърдени български учени, участници в множество национални и международни проекти с научна, социална и популяризаторска насоченост. Те имат неоспорим принос в сферата на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и медицината.

Съоснователят и член на борда на symbiomatter Рене Беекман е международно признат художник, дизайнер и педагог, който работи с интерактивни медии и дигитални технологии. Рене Беекман е съосновател на програмата за дигитално изкуство в Националната художествена академия, София. Той е също така съосновател на Реактив (reaktiv.bg) и съорганизатор на Dorkbot Sofia (dorkbot.org/dorkbotsofia), Игнайт София (igniteshow.com/sofia) и xfilm festival (xfilmfestival.net). Куратор е на първите две издания на Da Fest (www.da-fest.bg).
Отвореният университет представя:
Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект
лекция | 5 януари | петък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Отворен университет | Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката
Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект
лекция | 5 януари | петък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен

Втората лекция от серията „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката" се фокусира върху темата за изкуствения интелект. Всички осъзнаваме, че голяма част от промените, наблюдавани през последните десетилетия, се дължат на развитието на информационните технологии. Компютрите предизвикаха драматични трансформации в културата, обществото и знанието, сравними само с революциите, предизвикани от изобретяването на езика, писмеността и печатарската преса. Дигиталните медии пренаписват живота ни изцяло, прониквайки във всички сфери на ежедневието ни. Напоследък, обаче, все по-настоятелно се заговори не просто за самодвижещи се автомобили и самообучаващи се софтуери-диагностици, а за явление, което Ник Бостром нарече свръхинтелект (Superintelligence). Учени, философи, етици и техновизионери обсъждат рисковете, обещанията, пътищата и стратегиите за проектирането не просто на изкуствен интелект, а на интелект, надминаващ човешкия във всичките му измерения. В тази лекция ще се опитаме да отговорим не толкова на въпроса доколко и кога е възможно това да се случи, а на философските въпроси, възникващи от подобен сценарии. Какво означава интелектът? По какво се различава интелектът от съзнанието? Възможно ли е да се пренесе съзнанието на компютър и запазва ли се идентичността на Аза при подобно пренасяне? Ние ли изобретяваме технологиите с цел да ни служат, или те ни използват като средство за собствената си еволюция? И не на последно място: по какъв начин бихме могли да проектираме изкуствения интелект, така че в бъдеще той да не се окаже разрушителен за своите създатели?

Лектор: Невена Иванова, доктор по философия на технологиите, Токийски университет.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Повече за серията от събития „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката"
Серията от три лекции и един дебат е организирана от лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter като част от „Отворения университет" на Червената къща и изследва промените в съвременната култура и общество, настъпващи под натиска на бързото развитие и интегриране на технологиите и науките. Събитията са разделени на четири основни теми: 1) Проектиране на земята: антропоценът; 2) Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект, 3) Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод и 4) Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и само-моделирането на гените.

Повече за Отворения университет
Започналият през 2016 „Отворен университет" на Червената къща е серия от открити лекции, насочени към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и които смятат споделянето на знание за вълнуващо изживяване. „Отвореният университет" е част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за symbiomatter
Лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter предлага платформа за диалог, обмен и сътрудничество между художници, музиканти, архитекти, дизайнери, учени, инженери и политици, които биха искали да експериментират с най-новите био-, нано- и дигитални технологии и творчески да се ангажират с технонауките и тяхното въздействие върху културата и обществото.

Учредителният президент на symbiomatter Невена Иванова има докторат по философия на технологиите от Токийския университет в Япония. Тя е преподавала техноетични изкуства, критическа теория и дигитална естетика в университети в Хонг Конг и Шанхай (Китай). Също така е курирала международни изложби за медийно изкуство в Хонг Конг и Ню Йорк. Понастоящем Невена е асистент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН, където се фокусира върху философията на отворения биокод, колективното въображение и биоизкуството.

Съоснователите и членове на борда на symbiomatter доц. Георги Милошев и доц. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН са утвърдени български учени, участници в множество национални и международни проекти с научна, социална и популяризаторска насоченост. Те имат неоспорим принос в сферата на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и медицината.

Съоснователят и член на борда на symbiomatter Рене Беекман е международно признат художник, дизайнер и педагог, който работи с интерактивни медии и дигитални технологии. Рене Беекман е съосновател на програмата за дигитално изкуство в Националната художествена академия, София. Той е също така съосновател на Реактив (reaktiv.bg) и съорганизатор на Dorkbot Sofia (dorkbot.org/dorkbotsofia), Игнайт София (igniteshow.com/sofia) и xfilm festival (xfilmfestival.net). Куратор е на първите две издания на Da Fest (www.da-fest.bg).
Отвореният университет представя:
Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод
лекция | 6 януари | събота | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Отворен университет | Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката
Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод
лекция | 6 януари | събота | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен

Снимка: Z33 Art Centre-CC BY-NC-ND 2.0

Третата лекция от серията „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката" представя друга революционна технология, която се очаква тепърва да прояви своя трансформиращ потенциал – синтетичната биология. Напредъкът на генното инженерство, биотехнологиите и нанотехнологиите и тяхната интеграция с дигиталните технологии до неотдавна изглеждаше като научна фантастика, но от началото на 21 век вече започва да придобива съвсем реални измерения. Сливането между информационни, материални и биологични технонауки води до изместване на фокуса на биологията, която от описателна наука се превърща в конструктивна (инженерна) наука. В резултат на това се създават методи на проектиране, конструиране и синтезиране на живата материя, напълно непознати до този момент. Технологията ни обещава да превърне живите биологични системи в програмируем материал и работна сила, която би могла да произвежда енергия, храна и строителни материали за наше ползване, но тук идва ролята на отговорността, етическите въпроси и творческото мислене. В тази лекция ще обсъдим възможни сценарии за бъдещето, към които ни насочва синтетичната биология, както и критични въпроси, поставени от изкуството и общественото съзнание.

Лектор: Невена Иванова, доктор по философия на технологиите, Токийски университет.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Повече за серията от събития „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката"
Серията от три лекции и един дебат е организирана от лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter като част от „Отворения университет" на Червената къща и изследва промените в съвременната култура и общество, настъпващи под натиска на бързото развитие и интегриране на технологиите и науките. Събитията са разделени на четири основни теми: 1) Проектиране на земята: антропоценът; 2) Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект, 3) Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод и 4) Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и само-моделирането на гените.

Повече за Отворения университет
Започналият през 2016 „Отворен университет" на Червената къща е серия от открити лекции, насочени към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и които смятат споделянето на знание за вълнуващо изживяване. „Отвореният университет" е част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за symbiomatter
Лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter предлага платформа за диалог, обмен и сътрудничество между художници, музиканти, архитекти, дизайнери, учени, инженери и политици, които биха искали да експериментират с най-новите био-, нано- и дигитални технологии и творчески да се ангажират с технонауките и тяхното въздействие върху културата и обществото.

Учредителният президент на symbiomatter Невена Иванова има докторат по философия на технологиите от Токийския университет в Япония. Тя е преподавала техноетични изкуства, критическа теория и дигитална естетика в университети в Хонг Конг и Шанхай (Китай). Също така е курирала международни изложби за медийно изкуство в Хонг Конг и Ню Йорк. Понастоящем Невена е асистент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН, където се фокусира върху философията на отворения биокод, колективното въображение и биоизкуството.

Съоснователите и членове на борда на symbiomatter доц. Георги Милошев и доц. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН са утвърдени български учени, участници в множество национални и международни проекти с научна, социална и популяризаторска насоченост. Те имат неоспорим принос в сферата на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и медицината.

Съоснователят и член на борда на symbiomatter Рене Беекман е международно признат художник, дизайнер и педагог, който работи с интерактивни медии и дигитални технологии. Рене Беекман е съосновател на програмата за дигитално изкуство в Националната художествена академия, София. Той е също така съосновател на Реактив (reaktiv.bg) и съорганизатор на Dorkbot Sofia (dorkbot.org/dorkbotsofia), Игнайт София (igniteshow.com/sofia) и xfilm festival (xfilmfestival.net). Куратор е на първите две издания на Da Fest (www.da-fest.bg).
Гражданските седенки представят:
Дневна доза класическа meme дискусия
дискусия | 8 януари | понеделник | 19:00
Червена зала | бг | Вход свободен
Гражданските седенки представят:
Дневна доза класическа meme дискусия
дискусия | 8 януари | понеделник | 19:00
Червена зала | бг | Вход свободен

Най-късно след предизборната кампания през 2016 г. в САЩ, думата „мийм" (meme) доби масова популярност в политическия контекст. Макар че самият термин „мийм" е далеч по-стар и се свързва с разпространението на културни практики като езици, религии и подобни, днес за миймове се говори предимно като част от интернет попкултурата.

Под интернет миймове най-често се има предвид дигитални съдържания като картинки и видеа, с предимно хумористичен и сатиричен характер, които се споделят масово из мрежата и подлежат на креативни трансформации от страна на различни потребители. Миймовете се създават и споделят сред милиони хора сравнително лесно, посланията в тях са опростени и забавни, което ги прави идеални средства за разпространяване на политически идеи. Това е видно не само по време на избори, но и по време на протести, като например Occupy Wall Street, където миймовете се превърщат в един от основните методи за споделяне на политически послания и протестна мобилизация. Докато някои считат, че такива съдържания помагат на много хора да се включат по-лесно в политическите дебати и процеси, други виждат опасност в популисткото опростяване на политически аргументи и разговори. Това означава, че дебатът за елитарна („висока") и масова („ниска") култура важи в пълна сила, когато стане въпрос за тези дигитални феномени. Макар политическите миймове да са далеч по-лесни за правене от писането на статии и анализи, то се изискват немалко предварителни знания за политически процеси, за да бъдат разбрани препратките в тях, което също поставя под въпрос демократизиращата им същност.

Миймовете форма на популизъм ли са и ако да – това задължително ли е нещо негативно? Наистина ли всеки може да участва в интернет попкултурата? Миймовете спомагат ли за обществения дебат и политизиране на хората по Хабермас, или водят до допълнително фрагментиране на публичанта среда и развиване на контракултурни практики? Тези и подобни въпроси ще се опитаме да обсъдим по време на събитието ни на 8 януари. Обещаваме не само суха теория, но и много примери. Очакваме ви, а вие очаквайте изненади!

Събитието е организирано от Клуб „Смисъл" по идея на Калина Дренска, „Интернет миймове в политическата комуникация", Freie Universität, Berlin.

Специални гости:
Иван Г. (Bluemin) - администратор на Brilliant Byzantine Memes, (discord)
Стефан Й. & Борис Р. - администратори на Гейм аф Тронс, Ильоменати

Повече за Гражданските седенки
Серията от събития „Гражданските седенки" на Червената къща предлага пространство за срещи, обучение и взаимопомощ на активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки са част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за клуб „Смисъл"
Клуб „Смисъл" е неформална група на ентусиасти от различни професионални сфери, обединени от желанието си качествено да дискутират теми от обществена значимост. Клубът съществува от 2015 г. и организира дискусии, които дават възможност за сблъсък на противоположни идеи и мнения, като целта е обогатяването на всички участници. Срещите са отворени и всеки, който желае, може да сподели богатството на личния си опит и познания.

За видеа от дискусиите и връзка с клуба: пишете на [email protected], посетете Фейсбук страницата или се присъединете към Фейсбук групатa.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!
Отвореният университет представя:
Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и самомоделирането на гените
дебат | 10 януари | сряда | 18:30
Пеша Николова | бг | Вход свободен
Отворен университет | Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката
Проектиране на човека:CRISPR-CAS9 и самомоделирането на гените
дебат | 10 януари | сряда | 18:30
Пеша Николова | бг | Вход свободен

Снимка: Mark Warner | CC-BY 2.0

Дебатът ще се състои между двама биолози и двама представители на изкуството и философията, всичките членове на symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства.Темата ще бъде CRISPR – най-новият и революционен метод за модифициране на гени, който набира все по-широка популярност поради своята относителна простота, прецизност и достъпност. Поводът за дебата е първият опит за модифициране на човешки геном, който не се случи в болница или университетска лаборатория, а на публична конференция в Сан Франциско през октомври 2017, по време на която Джосая Зайнър, бивш биохимик от НАСА и понастоящем адвокат за отворена наука, си инжектира модифицирана ДНК. Дебатът ще дискутира техническите аспекти на този експеримент – какво означава да се модифицират гени с помощта на CRISPR, какви рискове крие това, и доколко CRISPR е технология, готова за прилагане към хора. Дебатът също така ще постави по-широки философски и етически въпроси, свързани с потенциалното проектиране на човешката природа. Трябва ли науката и най-новите технологии да са достъпни до всеки, или е по-добре те да бъдат централно регулирани? Какво означава да си човек в ерата на CRISPR? На кого принадлежи тялото и животът ни? Имаме ли право да проектираме сами себе си и съществуват ли граници, отвъд които не би трябвало да преминаваме? Бихме ли могли чрез модифициране на себе си да се подготвим за евентуални драстични промени, предизвикани в нашата екологична среда от ерата на антропоцена?

Участници:
доц. Георги Милошев, доц. Милена Георгиева, Рене Беекман и Невена Иванова. Вижте повече за тях по-долу.

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Повече за серията от събития „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката"
Серията от три лекции и един дебат е организирана от лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter като част от „Отворения университет" на Червената къща и изследва промените в съвременната култура и общество, настъпващи под натиска на бързото развитие и интегриране на технологиите и науките. Събитията са разделени на четири основни теми: 1) Проектиране на земята: антропоценът; 2) Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект, 3) Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод и 4) Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и само-моделирането на гените.

Повече за Отворения университет
Започналият през 2016 „Отворен университет" на Червената къща е серия от открити лекции, насочени към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и които смятат споделянето на знание за вълнуващо изживяване. „Отвореният университет" е част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата на фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.

Повече за symbiomatter
Лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter предлага платформа за диалог, обмен и сътрудничество между художници, музиканти, архитекти, дизайнери, учени, инженери и политици, които биха искали да експериментират с най-новите био-, нано- и дигитални технологии и творчески да се ангажират с технонауките и тяхното въздействие върху културата и обществото.

Учредителният президент на symbiomatter Невена Иванова има докторат по философия на технологиите от Токийския университет в Япония. Тя е преподавала техноетични изкуства, критическа теория и дигитална естетика в университети в Хонг Конг и Шанхай (Китай). Също така е курирала международни изложби за медийно изкуство в Хонг Конг и Ню Йорк. Понастоящем Невена е асистент в Института за изследване на обществата и знанието към БАН, където се фокусира върху философията на отворения биокод, колективното въображение и биоизкуството.

Съоснователите и членове на борда на symbiomatter доц. Георги Милошев и доц. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН са утвърдени български учени, участници в множество национални и международни проекти с научна, социална и популяризаторска насоченост. Те имат неоспорим принос в сферата на молекулярната биология, генетиката, епигенетиката и медицината.

Съоснователят и член на борда на symbiomatter Рене Беекман е международно признат художник, дизайнер и педагог, който работи с интерактивни медии и дигитални технологии. Рене Беекман е съосновател на програмата за дигитално изкуство в Националната художествена академия, София. Той е също така съосновател на Реактив (reaktiv.bg) и съорганизатор на Dorkbot Sofia (dorkbot.org/dorkbotsofia), Игнайт София (igniteshow.com/sofia) и xfilm festival (xfilmfestival.net). Куратор е на първите две издания на Da Fest (www.da-fest.bg).
Гражданските седенки представят:
Едно наум. ЛГБТИ и психичното здраве

дискусия | 10 януари | сряда | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Гражданските седенки представят:
Едно наум. ЛГБТИ и психичното здраве
дискусия | 10 януари | сряда | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен

Отворена дискусия между психолози, представители на ЛГБТИ общността и публиката за спецификите на психичното здраве в ЛГБТИ общността в България. Тегне ли все още стигма върху проблемите на психичното и емоционално здраве и как се отразява тя на хората, нуждаещи се от професионална помощ? По какъв начин хомофобията и трансфобията влияят на качеството на тази помощ? Съществува ли допълнителна бариера между хората от ЛГБТИ общността и подкрепата, от която се нуждаят? Това са само някои от въпросите, които ще засегнем в рамките на дискусията. Във втората част на събитието ще обсъдим конкретни стратегии за справяне в различни ситуации, с които се сблъскват гей- и трансхората, като разкриването пред самите себе си и своите близки (coming out), преодоляване на интернализирана хомофобия и трансфобия, намиране на полезни ресурси и други.

Събитието е организирано от „Куиър отряд" като част от поредицата „Граждански седенки" на Червената къща.

Участници: Стоян Дюлгеров, психотерапевт; Анна Жукивская, психолог, представител на фондация Single Step; Анина Чилева, психолог; Теодора Милотинова, психотерапевт; Симеон Василев, директор на фондация GLAS; Глория Филипова, представител на Фондация „Ресурсен център – Билитис".

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Повече за Куиър отряд - Queer Squad:
„Куиър отряд" е автономен колектив от представители на ЛГБТИ общността и доброволци и съюзници, на принципа на свободно сдружение. Колективът е активна доброволческа организация, която цели постигането на по-голяма видимост в обществото на проблеми, засягащи ЛГБТИ общността.

Повече за Гражданските седенки:

Поредицата „Граждански седенки" на Червената къща предлага пространство за срещи, обучение и взаимопомощ на активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки са част от проект „Проверка на реалността", изпълняван с подкрепата от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени по време на събитието, не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България" или нейните партньори.
Серия „Дебюти на границата" представя:
Без Изход
театър | 11 януари | четвъртък | 19:30
Червена зала | бг | 90 мин | Билети: 12/10 лв.
Серия „Дебюти на границата" представя:
Без Изход
театър | 11 януари | четвъртък | 19:30
Червена зала | бг | 90 мин | Билети: 12/10 лв.

„Без Изход" e адаптация по пиесата „При закрити врата" на философа, писател и нобелист Жан-Пол Сартр. Трима непознати попадат в ада. Стремежът им към спасение ги изправя пред собствените им слабости и ги довежда до крайност. Адът е място, в което животът, характерът и съществуването ни са немислими, ако няма огледало, което да ни отразява. Корективът са другите. „Без Изход" е провокация за търсене на целите и пътя към тях. Присъдата е свободата на избор, от която ни е страх да се възползваме.

Режисура, адаптация и музикално оформление: Дарий Чавдаров
Сценография и костюми: Росица Грънчарова
Техническо осъществяване: Петър Сапунджиев
Превод: Мария Коева
С участието на: Радослав Владимиров, Мартина Кръстева, Надя Керанова.

Снимка: Таня Дечева

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението.
Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Столична общинa и Национален филмов център представят:
Ден на българското кино
прожекция | 13 януари | събота | 17:30, 20:00
Червена зала | бг, англ субтитри | вход свободен
Столична общинa и Национален филмов център представят:
Ден на българското кино
прожекции | 13 януари | събота | 17:30, 20:00
Червена зала | бг, англ субтитри | вход свободен

Страсти по Леа, 17:30

Филм за Леа и Еди.
Този филм разказва с песни, попили Време-Дух, една истинска легенда за голямата певица, която си е отишла, ала продължава да живее с песните си. Филм за вечната любов и съдбовната връзка на един мъж и една жена и техния живот в музиката.
„Страсти по Леа“ е филм както за легендата Леа Иванова и Еди Казасян, така и за поколението на нашите родители, търсещи себе си в едно странно и страшно време. Това е филм за таланта, който независило от времето и пространството е в състояние да взриви с мощта си стените на отчуждението между хората и да ги направи по-добри.

Година: 2000
Вид: документални филми
Режисьор: Николай Йотов
Сценарий: Еди Казасян, Николай Йотов, Радослав Спасов
Оператор: Иво Пейчев
Продукция: РФФ Интернешънъл – Стефан Китанов, Експрес Медия
С подкрепата на: НФЦ
Времетраене: 85 мин.

Отец Иван и неговите деца, 20:00

Служител на УБО става свещеник. Да смениш една вяра с друга – за комунистите това е предателство. Преследване и 5 години затвор. Там отец Иван дава обет пред Господа.
В момента той се грижи за 130 души – деца, изоставени майки и стари хора. Без помощта на държавата и други институции. Трейлър тук.

Година: 2011
Вид: документални филми
Режисьор: Георги Стоев-Джеки
Сценарий: Христо Илиев
Оператор: Пламен Гелинов
Продукция: Георги Стоев-Джеки
С подкрепата на: НФЦ
Времетраене: 60 мин.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Минифестивалът Mousikē-Téchnē представя:
Аня Лехнер – виолончело
концерт | 16 януари | вторник | 19:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.
Минифестивалът Mousikē-Тéchnē представя
Аня Лехнер – виолончело
концерт | 16 януари | вторник | 19:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.

Световноизвестната виолончелистка Аня Лехнер, едно от емблематичните имена на немската звукозаписна фирма ECM Records, представя музика за соло виолончело. Рециталът включва творби от ранния барок да наши дни: Тобиас Хюм, Карл Фр. Абел, Лучиано Берио, Валентин Силвестров и Георги Арнаудов. Излезлият тази година диск на Лехнер с музика на украинския композитор Валентин Силвестров „Йероглифи на нощта" е номиниран за „Грами".

Повече за минифестивала Mousikē-Téchnē
Под mousikē в гръцката античност се е разбирало всяко едно изкуство, над което музите са имали власт, особено поезията, изпълнена с музика, а под tékhnē – всяко едно умение, занаят и професия и най- вече тези, свързани с изкуствата. Под mousikē-tékhnē се е разбирало в тесен смисъл „практикуването на музика". Според Питагор философията и математиката са били породени от музиката, а Аристотел е призовавал за установяването на етичен идеал за музикална хармония.

Днес, в епохата на технологичната революция, когато планетата е обгърната от дигитален звук и нови виртуални музикални модели, mousikē-tékhnē, или практикуването на музика, поражда много въпроси и подлежи на изследване. Серията концерти Мousikē-Tékhnē от 16 до 20 януари в Червената къща ще представи различни гледни за създаването на музика днес. Ще чуете утвърдени в кариерат си автори и много млади автори, които сега започват невероятното си и великолепно приключение на творческото израстване.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението.
Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Минифестивалът Mousikē-Téchnē представя:
Стефан Драгостинов представя своята „Творческа работилница по композиция“
концерт | 18 януари | четвъртък | 19:00
Пеша Николова | Вход свободен
Минифестивалът Mousikē-Тéchnē представя
Стефан Драгостинов представя своята „Творческа работилница по композиция"
концерт | 18 януари | четвъртък
19:00 | Пеша Николова | Вход свободен


В програмата: Емерих Амбил, Стефан Веселинов, Валерия Крачунова, Мина Ефремова, Десислава Георгиева, Дарина Божилова, Стефан Драгостинов.

В изпълнение на: проф. Милена Моллова – пиано, проф. Йосиф Радионов – цигулка, доц. д-р Десислава Щерева – пиано, Росен Идеалов – кларинет, и някои от младите автори.

От 2016 световноизвестният композитор и диригент проф. Стефан Драгостинов, дългогодишен професор по композиция, хармония, оркестрация, инструментознание и съвременни композиционни техники в НБУ, ръководи „Творческа лаборатория по композиция" в НБУ. В нея участват композитори на различна възраст, част от които ще представят свои творби в рамките на Мousikē-Тéchnē.

Повече за минифестивала Mousikē-Téchnē
Под mousikē в гръцката античност се е разбирало всяко едно изкуство, над което музите са имали власт, особено поезията, изпълнена с музика, а под tékhnē – всяко едно умение, занаят и професия и най- вече тези, свързани с изкуствата. Под mousikē-tékhnē се е разбирало в тесен смисъл „практикуването на музика". Според Питагор философията и математиката са били породени от музиката, а Аристотел е призовавал за установяването на етичен идеал за музикална хармония.

Днес, в епохата на технологичната революция, когато планетата е обгърната от дигитален звук и нови виртуални музикални модели, mousikē-tékhnē, или практикуването на музика, поражда много въпроси и подлежи на изследване. Серията концерти Мousikē-Tékhnē от 16 до 20 януари в Червената къща ще представи различни гледни за създаването на музика днес. Ще чуете утвърдени в кариерат си автори и много млади автори, които сега започват невероятното си и великолепно приключение на творческото израстване.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Минифестивалът Mousikē-Téchnē представя:
Диалози
концерт | 19 януари | петък | 19:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.
Минифестивалът Mousikē-Тéchnē представя
Диалози
концерт | 19 януари | петък | 19:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.


Концерт на Росен Идеалов – кларинет, и Георгита Бояджиева-Николова – виолончело

В програмата: Паул Хиндемит, Васил Казанджиев, Йохан Себастиан Бах, Константин Илиев, Елиът Майлс Мак Кинли.

Дуото Георгита Бояджиева и Росен Идеалов имат забележителна двадесетгодишна кариера с многобройни рецитали в страната и Европа, както и участия в най-престижни международни фестивали и музикални форуми. През 2012 г. дуото получава „Кристална лира" от СБМТД за високи творчески постижения и за издадения през същата година компактдиск „Диалози". Специално за този състав пишат някои от най-значимите български композитори: Васил Казанджиев, Йордан Дафов, Божидар Спасов, Драгомир Йосифов, Велислав Заимов и др. Реализирали са многобройни записи за фонда на БНР.

Повече за минифестивала Mousikē-Téchnē
Под mousikē в гръцката античност се е разбирало всяко едно изкуство, над което музите са имали власт, особено поезията, изпълнена с музика, а под tékhnē – всяко едно умение, занаят и професия и най- вече тези, свързани с изкуствата. Под mousikē-tékhnē се е разбирало в тесен смисъл „практикуването на музика". Според Питагор философията и математиката са били породени от музиката, а Аристотел е призовавал за установяването на етичен идеал за музикална хармония.

Днес, в епохата на технологичната революция, когато планетата е обгърната от дигитален звук и нови виртуални музикални модели, mousikē-tékhnē, или практикуването на музика, поражда много въпроси и подлежи на изследване. Серията концерти Мousikē-Tékhnē от 16 до 20 януари в Червената къща ще представи различни гледни за създаването на музика днес. Ще чуете утвърдени в кариерат си автори и много млади автори, които сега започват невероятното си и великолепно приключение на творческото израстване.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението. Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Минифестивалът Mousikē-Téchnē представя:
A to D (Analog to Digital Converter) I
концерт | 20 януари | събота | 17:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.
Минифестивалът Mousikē-Тéchnē представя
A to D (Analog to Digital Converter) I
концерт | 20 януари | събота | 17:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.

В програмата: Пиер Анри, Симо Лазаров, Алехандро Иглесиас Роси, Лучиано Берио, тандемът Лейди Гага/Боб Уилсън и студенти от Нов български университет.

Проф. д-р Симо Лазаров и доц. д-р Георги Арнаудов представят в един свободен дебат знакови творби на световноизвестни автори на електронна и компютърна музика и студенти от специалността в Нов български университет.

В две поредни събития на 20 януари в рамките на една презентация и един концерт ще прозвучат най-нови творби от областта на електронната музика и компютърното музициране със синтезатор с помощта на съвременен софтуер – в студио и при концертно изпълнение. В първата вечер ще си дадат среща световноизвестни автори и млади български автори, възпитаници на Нов български университет, които ще ни запознаят както със свои достижения, така и с изпълнения на живо и демонстрират съвременни електроакустични инструменти.

Повече за минифестивала Mousikē-Téchnē
Под mousikē в гръцката античност се е разбирало всяко едно изкуство, над което музите са имали власт, особено поезията, изпълнена с музика, а под tékhnē – всяко едно умение, занаят и професия и най- вече тези, свързани с изкуствата. Под mousikē-tékhnē се е разбирало в тесен смисъл „практикуването на музика". Според Питагор философията и математиката са били породени от музиката, а Аристотел е призовавал за установяването на етичен идеал за музикална хармония.

Днес, в епохата на технологичната революция, когато планетата е обгърната от дигитален звук и нови виртуални музикални модели, mousikē-tékhnē, или практикуването на музика, поражда много въпроси и подлежи на изследване. Серията концерти Мousikē-Tékhnē от 16 до 20 януари в Червената къща ще представи различни гледни за създаването на музика днес. Ще чуете утвърдени в кариерат си автори и много млади автори, които сега започват невероятното си и великолепно приключение на творческото израстване.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението. Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Минифестивалът Mousikē-Téchnē представя:
A to D (Analog to Digital Converter) II
концерт | 20 януари | събота | 19:00
Червена зала | Билети: 10/7 лв.
Минифестивалът Mousikē-Тéchnē представя
A to D (Analog to Digital Converter) II
концерт | 20 януари | събота
19:00 | Червена зала | Билети: 10/7 лв.


Проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева и УПИЗ по компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли" представят своите студенти по електронна музика и компютърна музициране от Нов български университет. С участието на екип от студенти, водени от доц. Димитър Василев.


Второто събитие от поредицата A-to-D (analog-to-digital converter) II представя работата на група студенти по електронна и компютърна музика и техните идеи за прилагане на съвременни музикални технологии, дигитална музика, ново оборудване и софтуер в творческия процес, както и практики за работа в творчески и интердисциплинарни екипи.

Повече за минифестивала Mousikē-Téchnē
Под mousikē в гръцката античност се е разбирало всяко едно изкуство, над което музите са имали власт, особено поезията, изпълнена с музика, а под tékhnē – всяко едно умение, занаят и професия и най- вече тези, свързани с изкуствата. Под mousikē-tékhnē се е разбирало в тесен смисъл „практикуването на музика". Според Питагор философията и математиката са били породени от музиката, а Аристотел е призовавал за установяването на етичен идеал за музикална хармония.

Днес, в епохата на технологичната революция, когато планетата е обгърната от дигитален звук и нови виртуални музикални модели, mousikē-tékhnē, или практикуването на музика, поражда много въпроси и подлежи на изследване. Серията концерти Мousikē-Tékhnē от 16 до 20 януари в Червената къща ще представи различни гледни за създаването на музика днес. Ще чуете утвърдени в кариерат си автори и много млади автори, които сега започват невероятното си и великолепно приключение на творческото израстване.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението. Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Гражданско сдружение „Либертариум" представя:
Ще ти разкажа приказка
театър за деца | 21 януари | неделя | 11:00
50 мин |бг | Пеша Николова | Билети: 6/4 лв.Гражданско сдружение „Либертариум" представя:
Ще ти разкажа приказка
театър за деца | 21 януари | неделя | 11:00
Пеша Николова | Билети: 6/4 лв.

Представление за деца по текстове на деца (подходящи за възраст над 6 години). Спектакълът се основава на пет приказки – всяка с различна гледна точка към темата за различието. В него актьорите търсят вход към собственото си отминало детство. Дали приказните светове на детското въображение ще издържат под натиска на порастването?

По приказки на: Любомира Димитрова, Албена Велева, Кристиян Теодосиев, Кирил Димов и Виктор Джаков.

Участват:
Деница Даринова, Яна Бобева, Боян Арсов и Живко Симеонов
Драматургия: Ясен Василев
Визуална среда и костюми: Каролина Далкалъчева
Музикално оформление: Кристиан Сугарев
Постановка: Тея Сугарева

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и на Програма „Култура" на Столична община за 2017 г.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението. Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
В/ХОД арт док зона представя:
Сами
документален театър | 22 януари | понеделник
19:30 | бг | Червена зала | Билети: 12/10 лв.
В/ХОД арт док зона представя:
Сами
документален театър | 22 януари | понеделник | 19:30
Червена зала | Билети: 12/10 лв.

Много къщи. Един човек. Тишина. Ако един човек каже нещо, но няма кой да го чуе, казал ли го е наистина? В България има над 60 села, които имат само един обитател. В още толкова живеят двама. Спектакълът e сред спечелилите финансиране от В/ХОД по програма „Малък АРТ ДОК грант".

От и с: Боряна Пенева, Милко Йовчев.
Художник: Маргарита Данчева.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението. Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Клуб „Смисъл" и Докторантски чай представят:
Ефективното учене – успешни техники и принципи
презентация и дискусия | 25 януари | четвъртък
19:00–22:00 | бг | зала „Пеша Николова“ | Вход свободен | Местата са изчерпани!
Клуб „Смисъл" и Докторантски чай представят:
Ефективното учене – успешни техники и принципи
презентация и дискусия | 25 януари | четвъртък
19:00–22:00 | бг | зала „Пеша Николова“ | вход свободен

Местата за събитието са изчерпани! Можете да коментирате и следите събитието наживо във Фейсбук страницата на клуб „Смисъл" или във Фейсбук събитието. Ще бъде публикувано и видео малко след събитието в YouTube канала на клуба.

Клуб „Смисъл“ и Докторантски чай Ви канят на второто издание на презентацията и дискусията посветена на ефективното учене.

Как да оползотворим времето, което заделяме за научаване на нещо, така, че да го разберем в дълбочина, да можем да го прилагаме на практика в нови ситуации и да го запомним за достатъчно дълго време? Препоръките, които ще чуете, не са на някое гуру или педагогическа секта, а на световната научна общност. Затова сред тях няма да откриете някаква дълбока тайна, която да ви придаде магически способности за учене. Но за сметка на това ще добиете обзорна представа за това кое работи и кое не, при какви условия, по какви причини и на база на кои изследвания.

Препоръките са синтезирани в магистърската теза на Живко Чобанов, защитена през август 2017 пред професори на иновативния университет Minerva Schools at KGI, САЩ, както и пред д-р YJ Kim от Teaching Systems Lab на MIT, САЩ. Най-важното от нея можете да прочетете преди или след събитието на адрес https://liternet.bg/projects/learning/frameworks/1 .

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Резервации: можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Серия „Дебюти на границата" представя:
Mainstream
тaнцов спектакъл | 25 януари | четвъртък | 19:30
Червена зала | Билети: 12/10 лв. | трейлър
Серия „Дебюти на границата" представя:
Mainstream
тaнцов спектакъл | 25 януари | четвъртък | 19:30
Червена зала | Билети: 12/10 лв.

Mainstream се занимава с трудно уловимото, задкулисно обсебване на човека от инерцията, в която попада животът му. Къде е тоталността на нашата екзистенция, къде е истинската ни неподменена същност? Понякога се появява за миг и изчезва…

Концепция и хореография:
Марион Дърова
Музика: Иван Шопов COOH / BALKANSKY и Александър Евтимов-Шаманчето
Визуална среда: Полина Стоянова
Участват: Борис Георгиев, Христо Ушев, Ина Гергинова
Снимка: Марица Колчева

Спектакълът е осъществен като част от платформата „Тризависим" с помощта на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ и Фондация А25.

Mainstream се представя в рамките на поредицата „Дебюти на границата" на Червената къща. Тя съществува от 2005 г. и представя нови и изненадващи проекти, които тестват границите на отделните жанрове и трудно намират място в обичайните културни пространства.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението.
Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Си Ви Ес – България представя:
No More War
фестивал | 26-28 януари | 10:00–21:00 | бг, англ
партер, Пеша Николова | Вход свободен
Си Ви Ес – България представя:
No More War
фестивал | 26-28 януари | 10:00-21:00 | бг, англ
партер, Пеша Николова | Вход свободен

Основна тема на фестивала е мирът в неговото микро и макро измерение, а акцентът е върху уроците на историята. Темите, които ще засегнем са като буца, заседнала в жадните ни за мир гърла: антимилитаризъм, конфликти и принудителна миграция, превенция на радикализацията, човешки права, ненасилие и ненасилствена комуникация, мирни протести и обществени трансформации, живот в хармония със себе си, другите и околната среда. Целта ни е да ги поставим на дневен ред и да дадем възможност на обществото ни да погледне отвъд традиционния дискурс. В рамките на фестивала ще се проведат различни дискусии, работилници и акции, а посетителите ще имат възможност да следват стъпките на арт инсталация, която прави паралели между истории на принудителна миграция в различни конфликти от миналото и съвремието ни.

Пълната програма на фестивала ще намерите тук: http://bit.ly/2n8EGLe

Фестивалът No More War e инициатива на Сдужение за доброволчески труд Си Ви Ес – България и е част от международния проект PATH на SCI International.

+++++++++++
От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!
+++++++++++
Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС" представя:

Щастливият Бекет
театър | 29, 31 януари | сряда | 19:30 | бг
Пеша Николова | 70–90 мин |Билети: 15/12 лв.
Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС" представя
Щастливият Бекет
театър | 29, 31 януари | сряда | 19:30
Пеша Николова | 70-90 мин | Билети: 15/12 лв.


Интерактивно театрално представление, вдъхновено от структурата и образния свят в пиесата „О, щастливи дни" на Самюъл Бекет. Вместо оригиналния текст на пиесата ще бъдат използвани текстове на зрителите на спектакъла съответната вечер. Всяко отделно представление ще има свой уникален драматургичен език, но структурата винаги ще се запазва същата. Целта е да се постигне подреждането на една многоцветна мандала, която в края да се разпръсне от вятъра. Функционирането на подобен формат е сложно и изисква предварителното активно участие на зрителите.

За да се превърне в драматург на представлението, всеки един от 25-е зрители на „Щастливият Бекет" трябва да посети сайта happybeckett.com, да избере дата, да попълни кратка анкета и след това да си купи билет от касата на Червената къща.

Идея и режисура – Марий Росен
Сценарий – Марий Росен и Ана Вълчанова
Сценография и костюми – Петя Боюкова
Музика – Константин Тимошенко
Участват: Ана Вълчанова, Марий Росен, Петя Боюкова, Константин Тимошенко

Проектът е реализиран с подкрепата на Столична програма „Култура" 2017.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++
Серия „Дебюти на границата" представя:
11:27 (единадесет и двадесет и седем)
театрален експеримент | 30 януари – премиера | вторник | 19:30 | 70 мин | бг | Червена зала | Билети: 12/10 лв.
Серия „Дебюти на границата" представя:
11:27 (единадесет и двадесет и седем)
театрален експеримент | 30 януари – премиера | вторник
19:30 | 70 мин | бг | Червена зала | Билети: 12/10 лв.

„Къде съм? Изток, север, запад и юг посоки ли са, или само насоки? Изгубени души ли съм? Илюзии, обречени на невъзможно завръщане ли сме... съм... си..., или на безутешно оставане тук? Врастване, срастване с тук... Корени без дърво ли съм... сме... съм..., или вятър без компас? Аз строя призрачни кули от несънувани сънища... Има ме! – Кой каза това?"

Спектакълът е театрален експеримент върху авторски текстове на Александър Евгениев, Елена Иванова, Елица Йовчева, Славена Зайкова, Цветан Пейчев.

Участват: Александър Евгениев, Елена Иванова, Славена Зайкова, Цветан Пейчев.
Режисура: Елица Йовчева.
Редакция на текст: Елица Йовчева.
Архитект на сценичното пространство: Александра Йотковска.
Автор на костюмите: Александра Йотковска.
Фотограф: Мария Цветкова.
Автори на плаката: Мария Цветкова и Александра Йотковска.

„11:27" се представя в рамките на поредицата „Дебюти на границата" на Червената къща. Тя съществува от 2005 г. и представя нови и изненадващи проекти, които тестват границите на отделните жанрове и трудно намират място в обичайните културни пространства.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Онлайн продажбата приключва 3 дни преди представлението.
Билети се продават до часа на представлението всеки работен ден между 9:00 и 21:00 ч. на касата на Червената къща, ул. „Л. Каравелов" 15, София 1142.

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Галъп Интернешънъл представя:
Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г.
представяне на книга | 31 януари | сряда
18:30 | бг | Гъливер | Вход свободен
Галъп Интернешънъл представя:
Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г.
представяне на книга | 31 януари | сряда
18:30 | бг | Гъливер | Вход свободен

Книгата „Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г." (издателство „Сиела") вече пътува към книжарниците. Книгата е пета поред във възобновената традиция на годишните обзори на Галъп Интернешънъл. Авторът на поредицата годишници Първан Симеонов ще представи книгата на 31 януари от 18:30 ч. в Червената къща.

Думи за книгата ще кажат също Ивайло Дичев и Харалан Александров, както и авторът на справочната част на книгата – Борис Попиванов. Специално приветствие идва от президента на водещата световна асоциация Галъп Интернешънъл – Кънчо Стойчев.

Тази година книгата съдържа преди всичко непубликувани до този момент данни за българското и за световното обществено мнение – както по български, така и по международни въпроси. Всичките сто и една цветни графики и таблици за първи път тази година са преведени и на английски, с което цялата най-важна информация на годишника всъщност е ползваема за читатели, които ползват английски.

На 230 страници книгата прави автопортрет на обществото ни в една от най-интересните в глобален мащаб години. Прегледани са стотици индикатори по по-дълготрайни и моментни въпроси на общественото мнение. Включен е и справочник с основни събития.

+++++++++++

От 2018 със символичния билет за всяко безплатно събитие получавате и безплатна чаша вино, ако изберете да вечеряте в Red Point Bistro. Ако събитието е с вход, получавате 10% отстъпка от поръчките си в заведението. Пазете билетите си!

+++++++++++

Резервации:
можете да резервирате място на тел. 02/988 8188, 0885 828 532 и e-mail [email protected]. Резервациите важат до 15 минути преди началото на събитието.
Събития през февруари
Минали събития
За събития преди 2017, свържете се с екипа на Червената къща на [email protected]
Поредици и програми
Абонаментни планове
Close