Социални практики
Социални практики
Социални практики
Социални практики
Социални практики
Left
Right
За програмата
Социалната програма на Червената къща е насочена към най-уязвимите групи в обществото, като децата лишени от родителска грижа, бездомните, възрастните хора в институции, психично болните, маргинализираните по произход, етническа принадлежност или липса на официален статут, и др.

В началото – в някаква собствена изолация и водени от желание да бъдем полезни с уменията си в изкуствата и като хора – бяхме изцяло фокусирани върху практическата работа с деца и младежи от социалните институции. Там откривахме несправедливостта, която можем да поправим. По-късно през годините постепенно се насочихме и към други места и групи – деца от училищата със специален статут, помощните училища, отпадащи от масовите училища, деца на улицата и техните семейства, мигранти и бежанци.

Неизменно и безотказно наблюдаваме и анализираме реалността около нас в стремежа си да достигнем до групата и общността с най-незабавна нужда от подкрепа. Изборът винаги правим, водени от проблем или тема от реалността, които считаме за важни и ни вълнуват. Работим практически. Най-напред опознаваме контекста. После мислим как да обхванем с работата си всеки негов елемент. Друго, което остава неизменно в подхода ни, са изкуствата, групата и нейната динамика и креативните подходи – нашата „запазена марка“ в социалните интервенции.

Думите, текстът, историите, които хората ни разказват и темите, които ги вълнуват, тълкуваме сценично заедно с тях – чрез роля, драматизация на историята, чрез движение и танц, като рисунка, в разговор. Така участниците в нашите срещи откриват нови и непознати до този момент за тях роли. Виждат нови гледни точки и решения на стари, трудни и често непреодолими за тях ситуации. Опознават чувствата си и се научават да ги изразяват. Разбират как да оползотворяват по-пълноценно човешкия си опит.

Човешката креативност е значим социален фактор. Тя допринася за развитието на индивидуалната и групова култура и означава присъствието на отделния човек в общността и на общностите в обществото като цяло. Подходът ни на работа с групи и общности ползва и прилага социалните аспекти на изкуствата и на груповия креативен процес. Така увеличаваме спонтанността и използването на творческия потенциал на хората и групите, с които работим, за справяне със значими житейски, общностни и социални проблеми.

За креативните подходи е важно да кажем, че водят началото си от психотерапията (психодрамата на Морено, плейбек-театъра, драматерапията, арт терапията и др.). Те също така граничат с идеи и практики, идващи от изкуствата (театър на потиснатите (форум- театър) на Аугусто Боал, импровизационен театър и др.). Причината да ги предпочитаме и развиваме в работата си е, че са особено удачни и доказано приложими при работа с различни групи и общности – в образованието, в организационното развитие, психологическото консултиране и социалната работа.

Груповият подход за работа с креативни средства въведохме в социалните, психологическите и консултативните практики у нас. Това е постижение и принос на социалната ни програма. Наричаме подхода психо-социална подкрепа чрез креативни действени методи. Чрез приложението му успешно насърчаваме социалната адаптивност, способността за изразяване и адекватно действие в конкретна ситуация на хората, групите и общностите, с които работим.

Червената къща притежава лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за социални услуги за деца № 0973/17.08.2015 за Център за социална рехабилитация и интеграция на деца (Удостоверение от АСП 01233–0003 – Заповед № РД1192/05.08.2016).
Събития
Павилион 19
„Червената къща“ представя:
Павилион 19: "Луна за всички държави"
01 - 14 юли | Галерия DSH | вход свободен
„Червената къща" представя:
Павилион 19: Луна за всички държави

01 - 14 юли | Галерия DSH | вход свободен

„Луна за всички държави" е поетичен опит на децата да назоват изложбата от свои рисунки, фотография и стихотворения - изработени по време на заниманията по изкуства към "Павилион 19: място за игра: семейство и училище".

Младите автори са обитатели на Женския пазар в София. Женският пазар е едновременно събирателен образ на социалните и непреодолими икономически различия в обществото ни и притегателен център и надежда за по-добър живот за мнозина. Пъстра група от новодошли, преминаващи и традиционни обитатели, която има свои правила и закони на съществуване. Определени мирогледи от Женския пазар се отразяват синтезирано и ясно в произведенията на децата, чието детство, понякога и живот, се е случило да преминава там.

Името на изложбата е дадено от тях в работата им с абстрактни картини. Процесът на изработване е изцяло спонтанен и воден единствено от възникващата групова динамика и начините, по които всяко дете се изразява по темата на определена задача. Луната, вероятно и като алегория на майката и стремежа към по-голямата общностна група, се оказва фокус в цялата детска артистична поредица. В търсене на „държавата", в която опитът от преживявания бива зачитан. Ето как една луна и една държава могат да се озоват едновременно в заглавието на една изложба.

На 10 май 2019 година първоначалните рисунки, стихотворения и автопортрети излязоха от пространството на Павилион 19 и бяха изложени под формата на флашмоб на самия Женски пазар. Децата, заедно с консултанти и стажанти от Павилион 19, показваха произведенията на случайни минувачи и предизвикваха кратки дискусии, започвайки с въпроса: "Какво си представяте за автора на това произведение?" По този начин показахме и другото лице на онези, които много хора срещат ежедневно на пазара, но в този момент за първи път описаха с думи като "дете с изключителна чувствителност", "някой с голямо въображение", "художник и поет в едно", Още повече, самата публика беше поканена да премине през творческия процес. Децата този път влязоха в ролята на спътници, които превеждат току-що срещнатия случаен минувач през чудновати абстрактни картини, назоваване на усещания с думи и създаване на собствена рисунка.

След пазара, събраните произведения представяме в галерия за съвременно и модерно изкуство DSH. Това е още една стъпка, с която прибавяме стойност - рисунките и стихотворенията продължават своя път от творческото преживяване на децата в Павилион 19, през разкриването на необичайния образ пред обичайните обитатели на Женския пазар - близки, далечни и случайни познати, до излагането в пространството на художествена галерия.
Към първоначалните произведения прибавяме и фотографии, заснети от децата по време на ателието по фотография в рамките на Фестивала на споделените таланти на Женския пазар. Фестивалът беше проведен от Павилион 19: място за игра и международното движение ATD Четвърти свят на 15 и 16 юни 2019. През този уикенд децата и техните родители, заедно с всички любопитни минувачи, имаха свободен достъп до ателиета по театър, цирк, танци, музика, рисуване, глина, фотография, ръчна изработка и спорт. В ателието по фотография с аналогови и цифрови фотоапарати децата заснеха своя поглед към заобикалящия ги пазар и хората наоколо.

Изложбата продължи до 14 юли 2019 година.

С тази изложба опитваме да окажем подкрепа за създаване на по-добра среда и перспективи за развитието на децата, чиито семейства срещат трудности в тяхното изхранване, образование и социализация.

Изложбата „Луна за всички държави" - изложба на деца от Женския пазар е подкрепена от програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" 18 на Национален фонд „Култура".

„Павилион 19: място за игра: семейство и училище" работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и на Програма „Европа 2019" на Столичната община, в партньорство с Гьоте-институт България, „Пазари „Възраждане" ЕАД и СО Район „Възраждане".

„Червената къща“ представя:
Павилион 19: „Картонен телевизор - кратки новини от пазара" – представление, което ще се случи тук и сега
20 юни | четвъртък | 18:00 | Галерия Сердика | вход свободен
„Червената къща" представя:
Павилион 19: „Картонен телевизор - кратки новини от пазара" – представление, което ще се случи тук и сега

20 юни | четвъртък | 18:00 | Галерия Сердика | вход свободен

Една картонена рамка и един човек, който има какво да разкаже. Това е напълно достатъчно, за да се създаде вълнуващ телевизионен формат.

В ролята на телевизионни водещи влизоха децата от Женския пазар. Те ежедневно гледат телевизия, като много други деца. Понякога по телевизията съобщават новини, в които някой друг е избрал да разкаже как те и техните семейства живеят на улицата.

В театралното представление „Картонен телевизор - кратки новини от пазара" децата от Женския пазар променят позицията си и влизат в ролята на създатели на новини. През екрана реалните истории придобиват приказен смисъл. Децата са тези, които ни съобщават какво е значимо за тях, задават важни въпроси и дават думата на публиката.

Представлението бе отворено за всички зрители, любопитни да чуят различни гледни точки по ежедневни теми.

„Павилион 19: място за игра: семейство и училище" работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и на Програма „Европа 2019" на Столичната община, в партньорство с Гьоте-институт България, „Пазари „Възраждане" ЕАД и СО Район „Възраждане".

„Картонен телевизор - кратки новини от пазара" е театрално представление, подкрепено от програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" 18 на Национален фонд „Култура".„Червената къща“ представя:
Павилион 19: Фестивал на споделените таланти на женския пазар
15 и 16 юни | събота и неделя | около детската площадка на Женския пазар | вход свободен
„Червената къща" представя:
Павилион 19: Фестивал на споделените таланти на Женския пазар

15 и 16 юни | събота и неделя | Женски пазар | вход свободен

рисунки, стихотворения и автопортрети
изложба на деца от Женския пазар

Уъркшопи:

ПЛЕЙ БЕК ТЕАТЪР
СЪВРЕМЕНЕН ЦИРК
МИМ И ЖОНГЛИРАНЕ
ВЪРТЕНЕ НА ПОЙ
ФОТОГРАФИЯ
МОРСКИ ШАХ
ДИЗАЙНЕРСКИ ПОЛИ И МАНТИИ
БИЖУТА ОТ МЪНИСТА
НАРИСУВАЙ МУЗИКАТА
РИСУВАНЕ
ТАНЦИ
РАП
СПОРТ

Мястото на провеждане на Фестивала на споделените таланти, в сърцето на Женския пазар в София, не е избрано случайно. Този район е населен от разнообразни социални групи, които много трудно имат достъп до изкуство и култура поради постоянното им живеене в бедност и риск. Това са, от една страна, търговците на сергии и купувачите, но също така и множество семейства, живеещи в околните стари сгради.
Организаторите от "Павилион 19: място за игра: Семейство и училище", инициатива на Центъра за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов", от две години и половина осъществяват модел за работа с деца и младежи от района на Женския пазар чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Артисти, учители и психотерапевти предоставят на семействата от Женския пазар възможност да участват ежеседмично в ателиета по изкуства и по социални умения.
Съорганизатор на фестивала е международното движение за борба с крайната бедност "All Together in Dignity - четвърти свят". Движението е насочено към преодоляване на несправедливото живеене в постоянна бедност и социалното изключване чрез обединение на хора от различни сфери на живота и осъществяване на социално ангажирани проекти, засягащи бедни семейства и малки общества. Основна цел е да се промени разбирането за това какво представлява бедността. Първата стъпка е да се свържем с онези, които ежедневно срещат бедността, за да разберем техните трудности.
Голяма част от децата на Женския пазар прекарват дните си на открито, а семействата им живеят в изоставени сгради и имат трудно ежедневие. Според опита на "Павилион 19" и "All Together in Dignity - четвърти свят" едно начинание, в което хората споделят талантите си и разкриват силните си страни и способности, позволява на хора от различни социални групи, които обикновено не се срещат, да осъществят контакт и да общуват непринудено. Заниманията с изкуство са мощни средства за създаване на по-добра среда и перспективи за развитието на всички участници.
Фестивалът на споделените таланти се организира по модел на инициативи, вече осъществени в няколко различни държави по света, и е специално адаптиран за средата на Женския пазар, за неговите обитатели и за публиката на София.
Във Фестила взеха участие около 150 души като пространството около детската площадка се превърна в основна точка на празничното събитие.
Първите участници бяха деца и родители, които пребивават в района на Женския пазар - често живеят там или работят. Присъединиха се също и търговци от сергиите за зеленчуци с техните деца, както и хора, които живеят в голяма несигурност, понякога на улицата, и които прекарват ежедневно времето си на пазара. Участниците, които организираха различни ателиета, за да споделят талантите си, бяха от най-различни сфери.

"Всеки има талант" - това беше надсловът на уикенда. В приятна и спокойна обстановка всички присъстващи имаха възможност да се изразят чрез собствените си таланти и да се докоснат до талантите на другите.

Събитието предостави възможност посетителите да открият цирковото изкуство (акробатика, велосипед с едно колело, жонглиране, въртене на пой); да си изработят гривни, поли и мантии от рециклирани материали; да играят на морски шах с ръчно изработени пионки; да изработят съдове от глина; да рисуват под въздействието на китара и тромбон на живо; да рисуват със специфична техника, демонстрирана лично от автора; да опитат стъпките на сръбски танци и на хип-хоп; да рапират; да участват в представление на плей-бек театър; да премерят спортните си умения по лека атлетика.
Децата също така влязоха в ролята на репортери на събитието, използвайки цифрови и аналогови фотоапарати за снимки и видеа.

В края на уикенда на Фестивала на споделените таланти, участниците все още бяха в
настроение уъркшопите да продължават още - "Кога е следващия път?", питаха децата.

Освен с общите усилия на екипа на Павилион 19 и на екипа на АТД - четвърти свят, Фестивалът на споделените таланти на Женския пазар се случи и с участието на Солидарен клуб, " Хранкооп София", Фондация "Миниарт", За Земиата и Хай Левел Академи.

Огромни благодарности отправяме към всички, които участваха и допринесоха за случването на фестивала, като споделиха талантите си с участниците.
Фестивалът на споделените таланти на Женския пазар е подкрепен от програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" 18 на Национален фонд „Култура".

"Павилион 19" е начинание на Центъра за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" в партньорство с ATD - четвърти свят, Гьоте институт, Столична община Район Възраждане, Програма Европа 2019, Пазари Възраждане ЕАД - Женски пазар, Национален фонд култура.


„Червената къща“ представя:
Павилион 19: Луна за всички държави
10 май | петък | Женски пазар | вход свободен
„Червената къща" представя:
Павилион 19: Луна за всички държави

10 май | петък | Женски пазар | вход свободен

рисунки, стихотворения и автопортрети
изложба на деца от Женския пазар

„Луна за всички държави" е поетичен опит на децата да назоват изложбата от свои рисунки, стихотворения и автопортрети - изработени в ателието по изкуства към "Павилион 19: място за игра: семейство и училище". Младите автори са обитатели на Женския пазар в София. Името на изложбата е дадено от тях в работата им с абстрактни картини. Процесът на изработване е изцяло спонтанен и воден единствено от възникващата групова динамика и начините, по които всяко дете се изразява по темата на определена задача. Луната, вероятно и като алегория на майката и стремежа към по-голямата общностна група, се оказва фокус в цялата детска артистична поредица. В търсене на „държавата", в която опита от преживявания бива зачитан. Ето как една луна и една държава могат да се озоват едновременно в заглавието на една изложба.

На 10 май 2019 година първоначалните рисунки, стихотворения и автопортрети излязоха от пространството на Павилион 19 и бяха изложени под формата на флашмоб на самия Женски пазар. Децата, заедно с консултанти и стажанти от Павилион 19, показваха произведенията на случайни минувачи и предизвикваха кратки дискусии, започвайки с въпроса: "Какво си представяте за автора на това произведение?" По този начин показахме и другото лице на онези, които много хора срещат ежедневно на пазара, но в този момент за първи път описаха с думи като „дете с изключителна чувствителност", „някой с голямо въображение", „художник и поет в едно", Още повече, самата публика беше поканена да премине през творческия процес. Децата този път влязоха в ролята на спътници, които превеждат току-що срещнатия случаен минувач през чудновати абстрактни картини, назоваване на усещания с думи и създаване на собствена рисунка.

Изложбата „Луна за всички държави" - изложба на деца от Женския пазар е подкрепена от програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" 18 на Национален фонд „Култура".

„Павилион 19: място за игра: семейство и училище" работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и на Програма „Европа 2019" на Столичната община, в партньорство с Гьоте-институт България, „Пазари „Възраждане" ЕАД и СО Район „Възраждане".

„Червената къща“ представя:
Павилион 19: Децата, думите и разходката
16 март | събота | 11:45 | Галерия Сердика | вход свободен
„Червената къща" представя:
Павилион 19: Децата, думите и разходката

16 март | събота | 11:45 | Галерия Сердика | вход свободен

В рамките на Конференцията „Обединени чрез изкуство" на Фондация „Арт офис" на 15-16 март 2019 год. ще представим идеите и над 3-годишния си практически опит от работа с деца и младежи от района на Женския пазар в София чрез изкуство – театър, кино, рисунки, музика, култура; психодрама и психо-социална подкрепа.

Конференцията събира на едно място артисти и културни оператори, които ще представят подхода, практиките, специфичните техники, както и предизвикателствата, и конкретните ефекти и ползи от своята творческа дейност, която цели да преодолее различни видове социални неравенства.

Започваме с представяне на Павилион 19 и работата ни с децата на Женския пазар в залата на Общинска галерия "Сердика". След това заедно ще направим кратка разходка, за да усетим атмосферата, да срещнем в първо лице обитателите на пазара и да покажем как би могла да премине една реална работна среща с децата на Павилион 19.

През 2019 година Павилион 19: място за игра е с фокус семейство и училище и работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и на Програма „Европа 2019" на Столичната община, в партньорство с Гьоте-институт България, „Пазари „Възраждане" ЕООД и СО - Район „Възраждане".

Павилион 19 е носител на годишната награда на Bulgarian Association of Psychotherapy Българската асоциация по психотерапия за 2016 година за професионални постижения при приложение на психотерапевтични подходи в работата с различни общности.
„Червената къща“ представя:
Контраплан предстaвя филма "Баба" в "Павилион 19"
27 ноември | вторник | 15:00 | прожекция и дискусия | бг, англ субтитри | Павилион 19 | вход свободен
„Червената къща" представя:
Контраплан представя филма "Баба" в "Павилион 19"

27 ноември | вторник | 15:00 | прожекция и дискусия | Павилион 19 | бг, англ субтитри | вход свободен

Платформата за ново българско късометражно кино „Контраплан" на „Червената къща" ще представи филма „Баба". на режисьора Роза Колчагова в "Павилион 19" (София, бул. "Христо Ботев" № 111). Срещата ще бъде с деца на възраст от 9 до 13 години, с които екипът на "Павилион 19" работи. На срещата ще присъства и автора Роза Колчагова

Повече за филма

Баба
(2017, 6 мин. 13 сек., анимация, дебют; сценарист и режисьор: Роза Колчагова; оператор и аниматор: Димитър Димитров. Russian Film Festival 2017 – Наградата за анимационен филм; Tofuzi AFF – Наградата за най-добра музика.)

Къща, баба…някъде далеч в провинцията. Филм за малките неща, филм за хората, които обичаме.


Повече за „Контраплан"

„Контраплан" съществува от 2016, за да даде още една възможност на авторите на български късометражни филми да се срещнат с разнообразна публика и професионалисти в сферата на киното, да обсъдят своите творби и да получат обратна връзка. Извън основните прожекции в Червената къща се провеждат прожекции и разговори с деца от маргинализирани групи (в "Павилион 19") и с ученици от средни учебни заведения извън централната част на София.

„Контраплан" е финансиран от програма „Култура" на Столична община.

Павилион 19: място за игра е начинание на „Червената къща" в партньорство с Гьоте-институт България и СО - Район „Възраждане", за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София. Мястото е за работа с деца и млади хора и техните семейства чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и Програма „Европа 2018" на Столична община в помещение предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД.

Местата са ограничени.
„Червената къща“ представя:
Контраплан предстaвя филма "9 + 1" в "Павилион 19"
23 ноември | петък | 15:30 | прожекция и дискусия | бг, англ субтитри | Павилион 19 | вход свободен
„Червената къща" представя:
Контраплан представя филма "9 + 1" в "Павилион 19"

23 ноември | петък | 15:30 | прожекция и дискусия | Павилион 19 | бг, англ субтитри | вход свободен

Платформата за ново българско късометражно кино „Контраплан" на „Червената къща" ще представи филма „9 + 1". на режисьора Даниел Симеонов в "Павилион 19" (София, бул. "Христо Ботев" № 111). Срещата ще бъде с деца на възраст от 9 до 13 години, с които екипът на "Павилион 19" работи. Ще присъства и авторът Даниел Симеонов.

Повече за филма

9+1
(2018, 6 мин. 19 сек., игрален, дебют; сценарий: Даниел Симеонов, Християн Христов; режисьор: Даниел Симеонов; с участието на: Алберто Христов, Ванеса Дачева, Летисия Атанасова, Мелинда Минчева, Николета Грозева, Преслава Юлиянова, Радосвета Парашкевова, Александра Василева, Мирослав Искренов, Християн Христов)

Краят на света. Всички хора са изчезнали с изключение на няколко деца, които са оцелели и се крият в гората. Те създават нов свят в своя лагер – със свои правила и закони. Девет са, но скоро разбират, че не са сами. (Децата от село Дерманци, Ловешко, сами участват в създаването на сценария и след това играят във филма. Работят по проекта цяла учебна година с подкрепата на своя учител по английски език и професионален режисьор Даниел Симеонов.)


Повече за „Контраплан"

„Контраплан" съществува от 2016, за да даде още една възможност на авторите на български късометражни филми да се срещнат с разнообразна публика и професионалисти в сферата на киното, да обсъдят своите творби и да получат обратна връзка. Извън основните прожекции в Червената къща се провеждат прожекции и разговори с деца от маргинализирани групи (в "Павилион 19") и с ученици от средни учебни заведения извън централната част на София.

„Контраплан" е финансиран от програма „Култура" на Столична община.

Павилион 19: място за игра е начинание на „Червената къща" в партньорство с Гьоте-институт България и СО - Район „Възраждане", за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София. Мястото е за работа с деца и млади хора и техните семейства чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 работи с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура - Програма „Социално ангажирани и общностни изкуства" и Програма „Европа 2018" на Столична община в помещение предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД.

Местата са ограничени
„Павилион 19" и ATD Fourth World представят:
Дървото
19 октомври | петък | 14:00-16:00 | акция по случай Световния ден за преодоляване на крайната бедност | Женски пазар | бг | вход свободен
„Павилион 19" и ATD Fourth World представят:
Дървото

19 октомври | петък | 14:00-16:00 | акция | площада до детската площадка на Женския пазар | бг | вход свободен

„Дървото" е акция, в която деца и младежи от Женския пазар в София, техните родители и случайни минувачи ще изградят символично пространство, където да споделят истории от живеенето в бедност. Акцията се организира по случай Световния ден за преодоляване на крайната бедност в партньорство с ATD (All Together in Dignity) Fourth World – международно движение за борба с крайната бедност. Всеки ще има възможност да остави свое послание върху листата на голямо картонено дърво. Участниците ще изписват своя отговор на въпросите „Какво ме прави беден?" и „Какво ме прави богат?", както и своите идеи за преодоляване на бедността.

Може да подкрепите събитието, като дойдете на място и се включите лично в акцията.
Акцията се организира по случай Международния ден за преодоляване на крайната бедност, който от 1987 година се отбелязва на множество места по целия свят по инициатива на движението ATD Fourth World. Според Международната харта за 17 октомври, този ден предоставя възможности за срещи, които обикновено не биха се случили – срещи между най-бедните и други граждани.

Най-бедните най-често са първите жертви на различни видове насилие. Целта на деня е да насърчи и задълбочи взаимното разбирателство, солидарността и споделената отговорност на лица и групи от различни среди. Световният ден за преодоляване на крайната бедност тази година е под надслов „Нека заедно изградим свят, изпълнен с уважение към човешките права и достойнството на всички".


Повече за ATD Fourth World


Движението ATD Fourth World е създадено в края на 50-е години от Жозеф Вресински, сам израснал в бедност, и оттогава членовете му работят за преодоляване на бедността и за уважение към човешките права на хора, живеещи в крайна нищета.


Повече за „Павилион 19"


„Павилион 19: място за игра"е място за работа с деца и младежи от Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Проектът е иницииран и се осъществява от Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов".

„Павилион 19" работи с подкрепата на Национален фонд „Култура" и Столична програма „Европа 2018", като осъществява дейностите си в помещение, предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД.
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ
16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ

16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен

Два часа, в които екипът и партньорите на Павилион 19 разказват за опита си, споделят постиженията и трудностите при работата с децата и младежите от Женския пазар и техните семейства чрез изкуство, креативни подходи, индивидуално и в групи.

Събитието насочваме към артисти, арт организации и групи, занимаващи се със социално ангажирано и общностно изкуство; неправителствени организации и граждански групи, които работят в областта на изкуствата, образованието, социалните дейности, борбата срещу бедността и закрилата на човешки права; общински и държавни социални служби; граждани.

Показваме модела си за работа с общността на Женския пазара през разказ на три случая на деца и случая на една група. Работата ни с деца помага да изследваме взаимодействието с пазарските хора и общности. Интервенциите ни са изцяло в създаване на условия за изразяване, обговаряне и осмисляне на преживяното по начин, който да позволи децата да могат да го оползотворят в собствения си живот. Работим психосоциално, чрез изкуство и креативни групови подходи. Мислим и полагаме усилията си в полето на социалното и подкрепата при порастването.

Представяме конкретни резултати, които сме готови да споделим и за които имаме желание да разговаряме. Надяваме се нашият опит да подпомогне други в работата с деца и млади хора от улицата.

Предварителна програма:

10:00-10:10 | Представяне на партньорите – Малина Едрева, Енцио Ветцел.
10:10-10:30 | Въведение и представяне на подходите на работа – Цветелина Йосифова.
10:30-11:15 | Представяне на случаи от работата на Павилион 19:

- Илко, който тръгна на училище. За подкрепата в семейството. Ние и те. Измеренията на добрата грижа – Николай Божков.

- Муртаф, който се изразяваше чрез звуци и танци и проговори български & Една групова история за буквари – Ангелина Рангелова.

- Младен, който научи какво е пластилин и откри Майкъл Джексън. Детето, което се успокои – Невена Борисова.

11:15-11:30 | Децата и работата през погледа на студентите – Пресияна Шишева, Надежда Данаилова, Борислава Петрова, Петър Чавдаров, Йорданка Михайлова и др. (tbc).

11:30-12:00 | Разговор с публиката.

Повече за Павилион 19

Павилион 19: място за игра отвори врати през август 2016. Оттогава екипът от артисти, психотерапевти, социални работници, педагози и стажанти работи активно с деца и младежи на улицата и с техните семейства. Децата на Павилион 19, както обичаме да ги наричаме помежду си, се включват в различни ателиета за творчество – театър, танц, музика, рисуване и др. – и образование, в които развиват въображението и социалните си умения, както и умения за четене и писане, театър, музика, танци, рисуване и скулптура. На родителите и други възрастни предоставяме информация и подкрепа под формата на индивидуални и семейни консултации по тяхна заявка, групови срещи по определени теми на родителстването и семейството, решения за образованието и социализацията на децата им и на тях самите.

Павилион 19: място за игра е начинание на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов" (Фондация „Гъливер клиринг хауз") в партньорство с Гьоте-институт България за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София. Мястото е за работа с деца и млади хора и техните семейства чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа.

Павилион 19 следва съвместно организирания през ноември 2015 година от „Червената къща" и Гьоте-институт България Форум за култура и фестивал „Състояние бежанец: Хора между времето и пространството", посветен на мигрантската вълна и възможността за значими социални интервенции чрез изкуства и култура. Във форума се включиха 111 човека – представители на държавни и общински институции, артисти, писатели, журналисти, психолози, психотерапевти, социални работници, занимаващи се с темата за бежанците, както и 22-ма бежанци от РПЦ „Военна рампа" в очакване на статут.

Павилион 19: място за игра работи с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2018" на Столична община в помещение предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане".

Пилотната фаза на проекта през 2016-2017 се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане" с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община и Telus International.

Към Павилион 19 работят студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" на Нов български университет.

За контакти:

Павилион 19: място за игра
Александрина Алексова - координатор
бул. „Христо Ботев" 111, София 1303
Т: +359(02)4265982,(0)882593133
M: +359(0)899431493
Е: [email protected]
www.redhouse-sofia.org
СтолицаЛитература и Павилион 19 представят:
Детски книжен клуб с Георги Тенев и децата от Павилион 19
5 юни 2018 | вторник | 12:00-14:00 | бг | Павилион 19, бул. „Христо Ботев“ 111 | вход свободен
СтолицаЛитетература и Павилион 19 представят:
Детски книжен клуб с Георги Тенев и деца от Павилион 19

5 юни | вторник | 12:00-14:00 | бг | Павилион 19, бул. „Христо Ботев" 111 | вход свободен

Необичайна среща с писател ще преживеят децата, които пребивават ежедневно на Женския пазар в София. Писателят Георги Тенев ще представи свои произведения в „Павилион 19: място за игра", където децата и младежите имат свободен достъп до образователни и артистични ателиета. Освен като слушатели, посетителите ще имат възможност да интерпретират чутите истории чрез рисунки и актьорска игра заедно с автора.

Срещата се провежда в рамките на фестивала СтолицаЛитература, организиран от Фондация „Елизабет Костова“.

Снимка: М. Заимов, в-к „Капитал“.

Повече за Павилион 19
Павилион 19 е инициатива на „Червената къща" за кризисна работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 е в непосредствена близост до Женския пазар, където деца, младежи на улицата и техните семейства участват в ателиета за образование (четене и писане), в ателиета по изкуства (театър, психодрама, танц, рисуване) и в социално ателие за разказване на истории, а също така получават и индивидуална психо-социална подкрепа. На възрастните в Павилион 19 даваме информация, предлагаме индивидуални, семейни психо-социални консултации и групова работа.

Пилотната фаза на проекта „Павилион 19: Между хората и културите" – създаване на пилотен модел за работа с мигрантски и местни общности чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа" – се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане", с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община.

В момента Павилион 19: място за игра работи в партньорство с Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018" и Telus International в помещение, предоставено ни от „Пазари „Възраждане" ЕАД. Работата на Павилион 19 се подкрепя от студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама" на Нов български университет.

Повече за СтолицаЛитература
Проектът СтолицаЛитература (2018) на Фондация „Елизабет Костова“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Столична община, Луис Рот Ендаумънт, Посолството на САЩ в България и програма „Мобилност“ на Национален фонд „Култура. Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. Проектът се осъществява в сътрудничество с Катедра „Англицистика и американистика“ и Катедра „История и теория на културата“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Гъливер клиринг хауз“, Софийска градска художествена галерия, Общински културен институт „Надежда“, издателство за поезия „ДА“ и Фондация „Фрий спийч интернешънъл“. Творчески партньор на Фондация „Елизабет Костова“ е рекламна агенция
„А-ТЕАМ“.
Павилион 19 представя:
„Децата на пазара" – хепънинг по случай първи юни
1 юни 2018 | петък | 11:00 | хепънинг | бг | Женски пазар, София | вход свободен
Павилион 19 представя:
„Децата на пазара" – хепънинг по случай първи юни

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

11:00 – 12:00 | „Бърканица в приказките“ – работилница за създаване на съвместна история между децата на пазара и минувачите
12:00 – 13:00 | Шествие през пазара за поднасяне на поезия
11:00 - 13:00 | Свободно ателие за родители „Подарък за моето дете"

Необичайно събитие от и за децата на Женския пазар в София ще бъде проведено по случай международния ден на детето, първи юни – хепънинг с разказване на истории и четене на поезия.

Организатор е Павилион 19 – инициатива на „Червената къща" за кризисна работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 е в непосредствена близост до Женския пазар, където деца, младежи на улицата и техните семейства участват в ателиета за образование (четене и писане), в ателиета по изкуства (театър, психодрама, танц, рисуване) и в социално ателие за разказване на истории, а също така получават и индивидуална психо-социална подкрепа. На възрастните в Павилион 19 даваме информация, предлагаме индивидуални, семейни психо-социални консултации и групова работа.

На първи юни децата, които посещават ателиетата за образование и изкуства в Павилион 19, ще използват класически литературни текстове, за да влязат в интеракция с минувачите. Събитието е насочено както към децата и младежите, които пребивават ежедневно на Женския пазар, така и към всички посетители на мястото.

Хепънингът ще започне с интерпретация на „Бърканица в приказките" по Джани Родари, в която разказвачите представят един от най-популярните сюжети в световната култура (сюжета за Малката червена шапчица). Променяйки детайли от приказката, децата ще провокират публиката да се включи заедно с тях в разказването на историята, да станат съавтори. По този начин организаторите биха искали да създадат пространство за спонтанна среща с хората, които по една или друга причина, никога не са разговаряли с децата на пазара.

Във втората част на събитието децата ще поднасят на минувачите поезия. От единия до другия край на пазара ще премине шествие от деца и младежи, които ще четат и ще раздават на минувачите стихове. Това е преживяване, което позволява на участниците да влязат в ролята на даващи, вместо обичайната им позиция на молещи за нещо и отбягвани.

Паралелно с разказването на история и с поднасянето на поезия, ще бъде организирано свободно ателие за родители „Подарък за моето дете". Майките и бащите, които до този момент не са помислили или нямат възможност да закупят подарък на децата си, ще имат на разположение материали за ръчна изработка, с които да сътворят малък предмет за спомен.

Чрез този формат на отбелязване на 1 юни – международен ден на детето – обръщаме поглед към онези деца, които обикновено не получават специално внимание. Целта е да се повиши чувствителността у населението и да се постигне общуване извън предубежденията и страховете, които съществуват към деца на улицата и техните семейства.

Повече за Павилион 19

Пилотната фаза на проекта „Павилион 19: Между хората и културите“ – създаване на пилотен модел за работа с мигрантски и местни общности чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа" се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане", с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община.

В момента Павилион 19: място за игра работи в партньорство с Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018" и Telus International в помещение, предоставено ни от „Пазари „Възраждане" ЕАД. Работата на Павилион 19 се подкрепя от студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама" на Нов български университет.
Павилион 19 представя:
Пътят на бежанеца в България
БЕСЕДА
8. юни 2017 | 18:00 | Павилион 19
бул. „Христо Ботев“ 111, София 1303


Каква е съдбата на мигрантите, идващи в България? Откъде идват и какво ги очаква, стъпвайки в България? Каква е законовата рамка и какви са практическите трудности, които изпитват? Разговор с Борислав Димитров (Пенков) от Българския хелзинкски комитет, юрист и доброволец, работещ в бежанско-мигрантската сфера от 2012 г. За повече информация и контакти: Цветелина Йосифова: 0888 952 500.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Смъртни грехове
ТЕАТЪР
29. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 12/10 лв.

Основни теми в постановката са идентичността и националната принадлежност в условията на световна глобализация. Авторът преплита актуалната проблематика за интеграцията на бежанците и емигрантите в Европа като набляга на трагико-комедийния аспект на взаимоотношенията, които могат да достигнат до абсурдност и сюрреализъм. Автор: Феликс Митерер; режисура и адаптация: Ива Панева.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и АРТ-ДОК ЗОНА В/ХОД, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Мир Вам!
ВЕРБАТИМ ТЕАТЪР
28. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 15/10/5 (по избор на публиката)


„Мир Вам!“ е универсален религиозен поздрав, който се среща и в християнството, и в исляма. Спектакълът изследва сложната тема за бежанската вълна и праговете на толерантността. Артистите вербатим (от лат., дословно) предават интервюирани по темата бежанци по време на теренно проучване в най-болезнените зони на проблема в страната. Режисьор: Неда Соколовска.
На български и английски език, с български и арабски субтитри.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА", ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Черни ритми
КОНЦЕРТ
26. ноември 2016 | 19:00 | Червена зала | Вход свободен

Музикантите от Ritmos Negros (България/Перу) ще ни отведат в далечно Перу. Акустичният проект Ritmos Negros се основава на класическа перуанска и африканска музика. Изпълнители: Пиеро Епифаниа (Перу) – кахон, перкусии, вокал; Симеон Леонидов (България) – китара и кахон. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Представяне на албума „Антихипокризил“
КОНЦЕРТ
25. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


„Антихипокризил“/ Antihypocrisyl е последният албум на саксофониста Владимир Кърпаров, който той ще представи заедно със Стоян Янкулов (ударни), Васил Спасов (пиано), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Недялко Недялков (кавал). Владимир Кърпаров е следвал музика в София, Хамбург и Берлин. В творчеството си е силно повлиян от българския фолклор, който интерпретира в съвременен контекст, което го превръща в един от най-интересните етно-джаз музиканти у нас. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА", ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Ориенталски ритми
КОНЦЕРТ
24. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


Известният китарист и композитор Роман Бунка пристига от Германия специално за фестивала „Между хората и културите“ по покана на Гьоте-институт. Той се смята за един от най-добрите изпълнители на арабския инструмент уд. В своята работа съчетава арабска музика със съвременни мотиви. Към него на сцената на Гьоте-институт ще се присъединят и Рикардо Ибрахим (уд) и Линда Ибрахим (вокал). Те са брат и сестра от Сирия, които в момента живеят в София. Изпълняват класическа арабска музика с вокали. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ„ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“ ПРЕДСТАВЯ, В РАМКИТЕ НА СЕРИЯТА ПУБЛИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МИГРАТОН“ И ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Мисли в движение: как да говорим за миграцията?
ДЕБАТ
17. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | Вход свободен


Говорим за миграцията предимно като за опасност, а понякога – ангажимент към международната общност, който с нежелание трябва да изпълним. Дори аргументите в нейна защита са често абстрактни и фокусирани върху предполагаема макроикономическа полза. В този дебат се обръщаме към литературата, изкуството и социалните науки и питаме: склонни ли сме на разговор, който не идеализира, не говори за жертви, но и отива отвъд предразсъдъците и обобщенията? С участието на Хайри Хамдан, писател; проф. Анна Кръстева, НБУ; Емануела Атисо, художник; Мартин Димитров, „Капитал“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ„ЧЕРВЕНАТА КЪЩА" ПРЕДСТАВЯ, В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА“ и 4-ТЕ СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ И В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Мигратон № 3
ПУБЛИЧНО ЧЕТЕНЕ
10. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | БГ | Вход свободен

Стотици класически и съвременни книги разказват за движението на хората в пространството в бягство от заплахи и в търсене на по-добър живот. В „Мигратон" каним публиката да излезе на сцената и да се включи в споделено четене и обсъждане на книгите, подбрани от нас или да предложи своя любима книга за миграцията. За повече информация: https://www.facebook.com/groups/migraton/
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Песен на лодката
ЗВУКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
8.–30. ноември | 10:00–19:00 | зала Гъливер | Вход свободен

За гласа на мигрантите, бежанците и всички чужденци, наричани „нелегални“, чиито гласове не се чуват в общественото пространство. Автор: Паран Койт, Франция/Того; техническа реализация: Гаро Ашикян, България.
Събития
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
АзБучни истини: за обучението по български език
26 април 2016 │ дискусия │ вход свободен
Езикът съпровожда израстването и разгръщането на социалните роли у детето. Как училището работи с този фин и могъщ инструмент в полза на ученика? Усвоява ли се българския език когато се преподава на деца с друг майчин език? Нужно ли е на децата от малцинствен произход в българското училище и на децата от българските общности в чужбина българският да се преподава като чужд език? С участие на педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.
АзБучни истини │ дискусия │ на български език
Място на провеждане: Центъра за култура и дебат „Червената къща"
Продължителност: 1: 51
Подслон
(2010, 88 мин., реж. Драгомир Шойлев)
31 март 2016 │ прожекция и разговор │ вход свободен
12-годишният Радо, син на треньора по водна топка Стойчев, вече е почти пънкар. Господин Стойчев не може да разбере защо, след като е бил добър баща, синът му е готов на всичко, за да избяга с „първите срещнати на улицата наркомани“. Прожекцията цели да запозне учениците с различни аспекти на киноезика и различни видове естетика и е последвана от разговор, в който те ще имат възможност да изразят своето мнение, отношение и чувства към персонажите от филма, както и да споделят собствен опит и лични преживявания.
Подслон │ трейлър │ на български и английски език
Събитието е организирано от Центъра за култура и дебат „Червената къща" и Българското кино общество.
Място на провеждане: 97-мо СОУ „Братя Миладинови" (ж.к. Люлин 5, ул. „508-ма", 1359 София)
Ученикът – в каталог?
23 март 2016 │дискусия │ вход свободен
Родителите неизбежно опознават отново образователната система, отглеждайки децата си. Училището често оставя трайни следи върху ученика, заради начините, по които „системата“ го описва – умен, глупав, бърз, бавен, способен, неспособен, адаптивен, неадаптивен и т.н. Поставя ли училището етикети и как те повлияват по-нататъшния образователен и житейски път на ученика? Доколко позволяваме това на системата и доколко системата съществува чрез етикетиране? С участието на: педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.
Ученикът – в каталог? │ дискусия │ на български език
Място на провеждане: Центъра за култура и дебат „Червената къща“
Продължителност: 1: 53
Текущи проекти
Минали проекти
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
ноември 2014–април 2016

Програмата подкрепи 60 деца, младежи и семейства в риск от отпадане от училище от София. Бяха сформирани 60 двойки студент–ментор, които се срещаха 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 6–7 месеца.
Креативност в училищното ежедневие
април 2009–юни 2010

Проектът се бори с насилието в училищата чрез изкуство и групови креативни процеси и се стреми да увеличи потенциала на около 400 млади хора.
Европейско студио за комикси
юни 2008–октомври 2009

В партньорство с Hi8Us (Великобритания) и Documenta (Испания) Червената къща проведe обучение на талантливи тийнейджъри по правене на комикси, публикува творбите им на четири езика и организира изложба и пътувания до фестивалите за комикси в Авилес и Бирмингам, където проектът беше представен със свой щанд с работи на участниците от трите страни.
Другите имена на зависимостта
октомври 2008–март 2009

С „Другите имена на зависимостта“ Червената къща започна да разширява обхвата на групите, с които работи, включвайки и такива с по-малки нива на риск.
Преходни пространства
септември 2006–юли 2008

В продължение на 9 месеца спецалисти в полето на психосоциалната подкрепа работиха с бездомни млади хора и юноши от домове за деца, лишени от родителска грижа, на които им предстои да напуснат институциите. Проектът въведе модел на нова практика и социална услуга на базата на психо-социална подкрепа чрез изкуство (драма, театър, музика, танц и др.) и експресивни методи (писходрама, социодрама, плейбек театър и др.)
Да чуем детските мечти
ноември 2005–януари 2008

Екипът ни работи с деца и младежи от социални домове със средствата на изкуствата и им помогна да придобият опит и умения, с които да подобрят възможностите си за успешно включване в живота. В рамките на проекта беше заснет документалният филм „Намерените деца“ (2007, реж. Иван Николов, продуцент – Глобул).
Уличен театър
януари 2006–декември 2006

По инициатива на млади артисти и студенти от магистърската програма „Артистични психо-социални практики“ на НБУ и Червената къща беше сформирана трупа за уличен театър от артисти и бездномни деца и младежи, която имаше представления по улиците на града. Работихме с 14 младежи, основно младежи, които живеят или честo остават на улицата и други от Социално учебно професионално заведение (СУПЗ) „Княз Борис I“.
Младежки креативен уикенд – изкуство в търсене на общността
юли 2005–декември 2006

Реализирахме две международни срещи за обмяна на опит за психосоциална покрепа на социално уязвими младежи чрез креативни средства от изпълнителските изкуства, както и експресивни методи в психотерапията като психодрама, плейбек-театър и социодрама.
Гражданско партньорство в подкрепа на децата в институции
май 2004–юни 2005

В рамките на проекта беше създадена неформална мрежа от НПО, работещи за децата в институции, която улесни разпространението на алтернативни форми на грижа и създаде публичен разговор по техните проблеми. Срещите помогнаха за по-интензивни връзки и сътрудничество в сектора. Това е предпоставка за бъдещи съвместни проекти, както и за нарастване на влиянието в обществото.
Изкуство за социална промяна
2000–2004

През 2000 г. Европейската културна фондация инициира „Изкуство за социална промяна“ в 10 страни от Централна и Източна Европа. Програмата сложи начало на развитието на иновативен и дългосрочен подход на работа за социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно положение.