Социални практики
Социални практики
Социални практики
Социални практики
Социални практики
Left
Right
За програмата
Социалната програма на Червената къща е насочена към най-уязвимите групи в обществото, като децата лишени от родителска грижа, бездомните, възрастните хора в институции, психично болните, маргинализираните по произход, етническа принадлежност или липса на официален статут, и др.

В началото – в някаква собствена изолация и водени от желание да бъдем полезни с уменията си в изкуствата и като хора – бяхме изцяло фокусирани върху практическата работа с деца и младежи от социалните институции. Там откривахме несправедливостта, която можем да поправим. По-късно през годините постепенно се насочихме и към други места и групи – деца от училищата със специален статут, помощните училища, отпадащи от масовите училища, деца на улицата и техните семейства, мигранти и бежанци.

Неизменно и безотказно наблюдаваме и анализираме реалността около нас в стремежа си да достигнем до групата и общността с най-незабавна нужда от подкрепа. Изборът винаги правим, водени от проблем или тема от реалността, които считаме за важни и ни вълнуват. Работим практически. Най-напред опознаваме контекста. После мислим как да обхванем с работата си всеки негов елемент. Друго, което остава неизменно в подхода ни, са изкуствата, групата и нейната динамика и креативните подходи – нашата „запазена марка“ в социалните интервенции.

Думите, текстът, историите, които хората ни разказват и темите, които ги вълнуват, тълкуваме сценично заедно с тях – чрез роля, драматизация на историята, чрез движение и танц, като рисунка, в разговор. Така участниците в нашите срещи откриват нови и непознати до този момент за тях роли. Виждат нови гледни точки и решения на стари, трудни и често непреодолими за тях ситуации. Опознават чувствата си и се научават да ги изразяват. Разбират как да оползотворяват по-пълноценно човешкия си опит.

Човешката креативност е значим социален фактор. Тя допринася за развитието на индивидуалната и групова култура и означава присъствието на отделния човек в общността и на общностите в обществото като цяло. Подходът ни на работа с групи и общности ползва и прилага социалните аспекти на изкуствата и на груповия креативен процес. Така увеличаваме спонтанността и използването на творческия потенциал на хората и групите, с които работим, за справяне със значими житейски, общностни и социални проблеми.

За креативните подходи е важно да кажем, че водят началото си от психотерапията (психодрамата на Морено, плейбек-театъра, драматерапията, арт терапията и др.). Те също така граничат с идеи и практики, идващи от изкуствата (театър на потиснатите (форум- театър) на Аугусто Боал, импровизационен театър и др.). Причината да ги предпочитаме и развиваме в работата си е, че са особено удачни и доказано приложими при работа с различни групи и общности – в образованието, в организационното развитие, психологическото консултиране и социалната работа.

Груповият подход за работа с креативни средства въведохме в социалните, психологическите и консултативните практики у нас. Това е постижение и принос на социалната ни програма. Наричаме подхода психо-социална подкрепа чрез креативни действени методи. Чрез приложението му успешно насърчаваме социалната адаптивност, способността за изразяване и адекватно действие в конкретна ситуация на хората, групите и общностите, с които работим.

Червената къща притежава лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за социални услуги за деца № 0973/17.08.2015 за Център за социална рехабилитация и интеграция на деца (Удостоверение от АСП 01233–0003 – Заповед № РД1192/05.08.2016).
Събития
Павилион 19
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ
16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен
Павилион 19 и Гьоте-институт България представят:
Павилион 19: място за игра: На показ

16 юли | понеделник | 10:00-12:00 | представяне на случаи от работата в Павилион 19 и дискусия | бг | Пеша Николова | вход свободен

Два часа, в които екипът и партньорите на Павилион 19 разказват за опита си, споделят постиженията и трудностите при работата с децата и младежите от Женския пазар и техните семейства чрез изкуство, креативни подходи, индивидуално и в групи.

Събитието насочваме към артисти, арт организации и групи, занимаващи се със социално ангажирано и общностно изкуство; неправителствени организации и граждански групи, които работят в областта на изкуствата, образованието, социалните дейности, борбата срещу бедността и закрилата на човешки права; общински и държавни социални служби; граждани.

Показваме модела си за работа с общността на Женския пазара през разказ на три случая на деца и случая на една група. Работата ни с деца помага да изследваме взаимодействието с пазарските хора и общности. Интервенциите ни са изцяло в създаване на условия за изразяване, обговаряне и осмисляне на преживяното по начин, който да позволи децата да могат да го оползотворят в собствения си живот. Работим психосоциално, чрез изкуство и креативни групови подходи. Мислим и полагаме усилията си в полето на социалното и подкрепата при порастването.

Представяме конкретни резултати, които сме готови да споделим и за които имаме желание да разговаряме. Надяваме се нашият опит да подпомогне други в работата с деца и млади хора от улицата.

Предварителна програма:

10:00-10:10 | Представяне на партньорите – Малина Едрева, Енцио Ветцел.
10:10-10:30 | Въведение и представяне на подходите на работа – Цветелина Йосифова.
10:30-11:15 | Представяне на случаи от работата на Павилион 19:

- Илко, който тръгна на училище. За подкрепата в семейството. Ние и те. Измеренията на добрата грижа – Николай Божков.

- Муртаф, който се изразяваше чрез звуци и танци и проговори български & Една групова история за буквари – Ангелина Рангелова.

- Младен, който научи какво е пластилин и откри Майкъл Джексън. Детето, което се успокои – Невена Борисова.

11:15-11:30 | Децата и работата през погледа на студентите – Пресияна Шишева, Надежда Данаилова, Борислава Петрова, Петър Чавдаров, Йорданка Михайлова и др. (tbc).

11:30-12:00 | Разговор с публиката.

Повече за Павилион 19

Павилион 19: място за игра отвори врати през август 2016. Оттогава екипът от артисти, психотерапевти, социални работници, педагози и стажанти работи активно с деца и младежи на улицата и с техните семейства. Децата на Павилион 19, както обичаме да ги наричаме помежду си, се включват в различни ателиета за творчество – театър, танц, музика, рисуване и др. – и образование, в които развиват въображението и социалните си умения, както и умения за четене и писане, театър, музика, танци, рисуване и скулптура. На родителите и други възрастни предоставяме информация и подкрепа под формата на индивидуални и семейни консултации по тяхна заявка, групови срещи по определени теми на родителстването и семейството, решения за образованието и социализацията на децата им и на тях самите.

Павилион 19: място за игра е начинание на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов" (Фондация „Гъливер клиринг хауз") в партньорство с Гьоте-институт България за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София. Мястото е за работа с деца и млади хора и техните семейства чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа.

Павилион 19 следва съвместно организирания през ноември 2015 година от „Червената къща" и Гьоте-институт България Форум за култура и фестивал „Състояние бежанец: Хора между времето и пространството", посветен на мигрантската вълна и възможността за значими социални интервенции чрез изкуства и култура. Във форума се включиха 111 човека – представители на държавни и общински институции, артисти, писатели, журналисти, психолози, психотерапевти, социални работници, занимаващи се с темата за бежанците, както и 22-ма бежанци от РПЦ „Военна рампа" в очакване на статут.

Павилион 19: място за игра работи с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2018" на Столична община в помещение предоставено от „Пазари „Възраждане" ЕАД в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане".

Пилотната фаза на проекта през 2016-2017 се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане" с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община и Telus International.

Към Павилион 19 работят студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" на Нов български университет.

За контакти:

Павилион 19: място за игра
Александрина Алексова - координатор
бул. „Христо Ботев" 111, София 1303
Т: +359(02)4265982,(0)882593133
M: +359(0)899431493
Е: [email protected]
www.redhouse-sofia.org
СтолицаЛитература и Павилион 19 представят:
Детски книжен клуб с Георги Тенев и децата от Павилион 19
5 юни 2018 | вторник | 12:00-14:00 | бг | Павилион 19, бул. „Христо Ботев“ 111 | вход свободен
СтолицаЛитетература и Павилион 19 представят:
Детски книжен клуб с Георги Тенев и деца от Павилион 19

5 юни | вторник | 12:00-14:00 | бг | Павилион 19, бул. „Христо Ботев" 111 | вход свободен

Необичайна среща с писател ще преживеят децата, които пребивават ежедневно на Женския пазар в София. Писателят Георги Тенев ще представи свои произведения в „Павилион 19: място за игра", където децата и младежите имат свободен достъп до образователни и артистични ателиета. Освен като слушатели, посетителите ще имат възможност да интерпретират чутите истории чрез рисунки и актьорска игра заедно с автора.

Срещата се провежда в рамките на фестивала СтолицаЛитература, организиран от Фондация „Елизабет Костова“.

Снимка: М. Заимов, в-к „Капитал“.

Повече за Павилион 19
Павилион 19 е инициатива на „Червената къща" за кризисна работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 е в непосредствена близост до Женския пазар, където деца, младежи на улицата и техните семейства участват в ателиета за образование (четене и писане), в ателиета по изкуства (театър, психодрама, танц, рисуване) и в социално ателие за разказване на истории, а също така получават и индивидуална психо-социална подкрепа. На възрастните в Павилион 19 даваме информация, предлагаме индивидуални, семейни психо-социални консултации и групова работа.

Пилотната фаза на проекта „Павилион 19: Между хората и културите" – създаване на пилотен модел за работа с мигрантски и местни общности чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа" – се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане", с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община.

В момента Павилион 19: място за игра работи в партньорство с Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018" и Telus International в помещение, предоставено ни от „Пазари „Възраждане" ЕАД. Работата на Павилион 19 се подкрепя от студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама" на Нов български университет.

Повече за СтолицаЛитература
Проектът СтолицаЛитература (2018) на Фондация „Елизабет Костова“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Столична община, Луис Рот Ендаумънт, Посолството на САЩ в България и програма „Мобилност“ на Национален фонд „Култура. Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. Проектът се осъществява в сътрудничество с Катедра „Англицистика и американистика“ и Катедра „История и теория на културата“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Гъливер клиринг хауз“, Софийска градска художествена галерия, Общински културен институт „Надежда“, издателство за поезия „ДА“ и Фондация „Фрий спийч интернешънъл“. Творчески партньор на Фондация „Елизабет Костова“ е рекламна агенция
„А-ТЕАМ“.
Павилион 19 представя:
„Децата на пазара" – хепънинг по случай първи юни
1 юни 2018 | петък | 11:00 | хепънинг | бг | Женски пазар, София | вход свободен
Павилион 19 представя:
„Децата на пазара" – хепънинг по случай първи юни

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

11:00 – 12:00 | „Бърканица в приказките“ – работилница за създаване на съвместна история между децата на пазара и минувачите
12:00 – 13:00 | Шествие през пазара за поднасяне на поезия
11:00 - 13:00 | Свободно ателие за родители „Подарък за моето дете"

Необичайно събитие от и за децата на Женския пазар в София ще бъде проведено по случай международния ден на детето, първи юни – хепънинг с разказване на истории и четене на поезия.

Организатор е Павилион 19 – инициатива на „Червената къща" за кризисна работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Павилион 19 е в непосредствена близост до Женския пазар, където деца, младежи на улицата и техните семейства участват в ателиета за образование (четене и писане), в ателиета по изкуства (театър, психодрама, танц, рисуване) и в социално ателие за разказване на истории, а също така получават и индивидуална психо-социална подкрепа. На възрастните в Павилион 19 даваме информация, предлагаме индивидуални, семейни психо-социални консултации и групова работа.

На първи юни децата, които посещават ателиетата за образование и изкуства в Павилион 19, ще използват класически литературни текстове, за да влязат в интеракция с минувачите. Събитието е насочено както към децата и младежите, които пребивават ежедневно на Женския пазар, така и към всички посетители на мястото.

Хепънингът ще започне с интерпретация на „Бърканица в приказките" по Джани Родари, в която разказвачите представят един от най-популярните сюжети в световната култура (сюжета за Малката червена шапчица). Променяйки детайли от приказката, децата ще провокират публиката да се включи заедно с тях в разказването на историята, да станат съавтори. По този начин организаторите биха искали да създадат пространство за спонтанна среща с хората, които по една или друга причина, никога не са разговаряли с децата на пазара.

Във втората част на събитието децата ще поднасят на минувачите поезия. От единия до другия край на пазара ще премине шествие от деца и младежи, които ще четат и ще раздават на минувачите стихове. Това е преживяване, което позволява на участниците да влязат в ролята на даващи, вместо обичайната им позиция на молещи за нещо и отбягвани.

Паралелно с разказването на история и с поднасянето на поезия, ще бъде организирано свободно ателие за родители „Подарък за моето дете". Майките и бащите, които до този момент не са помислили или нямат възможност да закупят подарък на децата си, ще имат на разположение материали за ръчна изработка, с които да сътворят малък предмет за спомен.

Чрез този формат на отбелязване на 1 юни – международен ден на детето – обръщаме поглед към онези деца, които обикновено не получават специално внимание. Целта е да се повиши чувствителността у населението и да се постигне общуване извън предубежденията и страховете, които съществуват към деца на улицата и техните семейства.

Повече за Павилион 19

Пилотната фаза на проекта „Павилион 19: Между хората и културите“ – създаване на пилотен модел за работа с мигрантски и местни общности чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа" се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане", с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016" на Столичната община.

В момента Павилион 19: място за игра работи в партньорство с Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018" и Telus International в помещение, предоставено ни от „Пазари „Възраждане" ЕАД. Работата на Павилион 19 се подкрепя от студенти доброволци от Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама" на Нов български университет.
Павилион 19 представя:
Пътят на бежанеца в България
БЕСЕДА
8. юни 2017 | 18:00 | Павилион 19
бул. „Христо Ботев“ 111, София 1303


Каква е съдбата на мигрантите, идващи в България? Откъде идват и какво ги очаква, стъпвайки в България? Каква е законовата рамка и какви са практическите трудности, които изпитват? Разговор с Борислав Димитров (Пенков) от Българския хелзинкски комитет, юрист и доброволец, работещ в бежанско-мигрантската сфера от 2012 г. За повече информация и контакти: Цветелина Йосифова: 0888 952 500.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Смъртни грехове
ТЕАТЪР
29. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 12/10 лв.

Основни теми в постановката са идентичността и националната принадлежност в условията на световна глобализация. Авторът преплита актуалната проблематика за интеграцията на бежанците и емигрантите в Европа като набляга на трагико-комедийния аспект на взаимоотношенията, които могат да достигнат до абсурдност и сюрреализъм. Автор: Феликс Митерер; режисура и адаптация: Ива Панева.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и АРТ-ДОК ЗОНА В/ХОД, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Мир Вам!
ВЕРБАТИМ ТЕАТЪР
28. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 15/10/5 (по избор на публиката)


„Мир Вам!“ е универсален религиозен поздрав, който се среща и в християнството, и в исляма. Спектакълът изследва сложната тема за бежанската вълна и праговете на толерантността. Артистите вербатим (от лат., дословно) предават интервюирани по темата бежанци по време на теренно проучване в най-болезнените зони на проблема в страната. Режисьор: Неда Соколовска.
На български и английски език, с български и арабски субтитри.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА", ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Черни ритми
КОНЦЕРТ
26. ноември 2016 | 19:00 | Червена зала | Вход свободен

Музикантите от Ritmos Negros (България/Перу) ще ни отведат в далечно Перу. Акустичният проект Ritmos Negros се основава на класическа перуанска и африканска музика. Изпълнители: Пиеро Епифаниа (Перу) – кахон, перкусии, вокал; Симеон Леонидов (България) – китара и кахон. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Представяне на албума „Антихипокризил“
КОНЦЕРТ
25. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


„Антихипокризил“/ Antihypocrisyl е последният албум на саксофониста Владимир Кърпаров, който той ще представи заедно със Стоян Янкулов (ударни), Васил Спасов (пиано), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Недялко Недялков (кавал). Владимир Кърпаров е следвал музика в София, Хамбург и Берлин. В творчеството си е силно повлиян от българския фолклор, който интерпретира в съвременен контекст, което го превръща в един от най-интересните етно-джаз музиканти у нас. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА", ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Ориенталски ритми
КОНЦЕРТ
24. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


Известният китарист и композитор Роман Бунка пристига от Германия специално за фестивала „Между хората и културите“ по покана на Гьоте-институт. Той се смята за един от най-добрите изпълнители на арабския инструмент уд. В своята работа съчетава арабска музика със съвременни мотиви. Към него на сцената на Гьоте-институт ще се присъединят и Рикардо Ибрахим (уд) и Линда Ибрахим (вокал). Те са брат и сестра от Сирия, които в момента живеят в София. Изпълняват класическа арабска музика с вокали. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ„ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“ ПРЕДСТАВЯ, В РАМКИТЕ НА СЕРИЯТА ПУБЛИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МИГРАТОН“ И ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Мисли в движение: как да говорим за миграцията?
ДЕБАТ
17. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | Вход свободен


Говорим за миграцията предимно като за опасност, а понякога – ангажимент към международната общност, който с нежелание трябва да изпълним. Дори аргументите в нейна защита са често абстрактни и фокусирани върху предполагаема макроикономическа полза. В този дебат се обръщаме към литературата, изкуството и социалните науки и питаме: склонни ли сме на разговор, който не идеализира, не говори за жертви, но и отива отвъд предразсъдъците и обобщенията? С участието на Хайри Хамдан, писател; проф. Анна Кръстева, НБУ; Емануела Атисо, художник; Мартин Димитров, „Капитал“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ„ЧЕРВЕНАТА КЪЩА" ПРЕДСТАВЯ, В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА“ и 4-ТЕ СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ И В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Мигратон № 3
ПУБЛИЧНО ЧЕТЕНЕ
10. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | БГ | Вход свободен

Стотици класически и съвременни книги разказват за движението на хората в пространството в бягство от заплахи и в търсене на по-добър живот. В „Мигратон" каним публиката да излезе на сцената и да се включи в споделено четене и обсъждане на книгите, подбрани от нас или да предложи своя любима книга за миграцията. За повече информация: https://www.facebook.com/groups/migraton/
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Песен на лодката
ЗВУКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
8.–30. ноември | 10:00–19:00 | зала Гъливер | Вход свободен

За гласа на мигрантите, бежанците и всички чужденци, наричани „нелегални“, чиито гласове не се чуват в общественото пространство. Автор: Паран Койт, Франция/Того; техническа реализация: Гаро Ашикян, България.
Събития
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
АзБучни истини: за обучението по български език
26 април 2016 │ дискусия │ вход свободен
Езикът съпровожда израстването и разгръщането на социалните роли у детето. Как училището работи с този фин и могъщ инструмент в полза на ученика? Усвоява ли се българския език когато се преподава на деца с друг майчин език? Нужно ли е на децата от малцинствен произход в българското училище и на децата от българските общности в чужбина българският да се преподава като чужд език? С участие на педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.
АзБучни истини │ дискусия │ на български език
Място на провеждане: Центъра за култура и дебат „Червената къща"
Продължителност: 1: 51
Подслон
(2010, 88 мин., реж. Драгомир Шойлев)
31 март 2016 │ прожекция и разговор │ вход свободен
12-годишният Радо, син на треньора по водна топка Стойчев, вече е почти пънкар. Господин Стойчев не може да разбере защо, след като е бил добър баща, синът му е готов на всичко, за да избяга с „първите срещнати на улицата наркомани“. Прожекцията цели да запозне учениците с различни аспекти на киноезика и различни видове естетика и е последвана от разговор, в който те ще имат възможност да изразят своето мнение, отношение и чувства към персонажите от филма, както и да споделят собствен опит и лични преживявания.
Подслон │ трейлър │ на български и английски език
Събитието е организирано от Центъра за култура и дебат „Червената къща" и Българското кино общество.
Място на провеждане: 97-мо СОУ „Братя Миладинови" (ж.к. Люлин 5, ул. „508-ма", 1359 София)
Ученикът – в каталог?
23 март 2016 │дискусия │ вход свободен
Родителите неизбежно опознават отново образователната система, отглеждайки децата си. Училището често оставя трайни следи върху ученика, заради начините, по които „системата“ го описва – умен, глупав, бърз, бавен, способен, неспособен, адаптивен, неадаптивен и т.н. Поставя ли училището етикети и как те повлияват по-нататъшния образователен и житейски път на ученика? Доколко позволяваме това на системата и доколко системата съществува чрез етикетиране? С участието на: педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.
Ученикът – в каталог? │ дискусия │ на български език
Място на провеждане: Центъра за култура и дебат „Червената къща“
Продължителност: 1: 53
Текущи проекти
Минали проекти
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
ноември 2014–април 2016

Програмата подкрепи 60 деца, младежи и семейства в риск от отпадане от училище от София. Бяха сформирани 60 двойки студент–ментор, които се срещаха 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 6–7 месеца.
Креативност в училищното ежедневие
април 2009–юни 2010

Проектът се бори с насилието в училищата чрез изкуство и групови креативни процеси и се стреми да увеличи потенциала на около 400 млади хора.
Европейско студио за комикси
юни 2008–октомври 2009

В партньорство с Hi8Us (Великобритания) и Documenta (Испания) Червената къща проведe обучение на талантливи тийнейджъри по правене на комикси, публикува творбите им на четири езика и организира изложба и пътувания до фестивалите за комикси в Авилес и Бирмингам, където проектът беше представен със свой щанд с работи на участниците от трите страни.
Другите имена на зависимостта
октомври 2008–март 2009

С „Другите имена на зависимостта“ Червената къща започна да разширява обхвата на групите, с които работи, включвайки и такива с по-малки нива на риск.
Преходни пространства
септември 2006–юли 2008

В продължение на 9 месеца спецалисти в полето на психосоциалната подкрепа работиха с бездомни млади хора и юноши от домове за деца, лишени от родителска грижа, на които им предстои да напуснат институциите. Проектът въведе модел на нова практика и социална услуга на базата на психо-социална подкрепа чрез изкуство (драма, театър, музика, танц и др.) и експресивни методи (писходрама, социодрама, плейбек театър и др.)
Да чуем детските мечти
ноември 2005–януари 2008

Екипът ни работи с деца и младежи от социални домове със средствата на изкуствата и им помогна да придобият опит и умения, с които да подобрят възможностите си за успешно включване в живота. В рамките на проекта беше заснет документалният филм „Намерените деца“ (2007, реж. Иван Николов, продуцент – Глобул).
Уличен театър
януари 2006–декември 2006

По инициатива на млади артисти и студенти от магистърската програма „Артистични психо-социални практики“ на НБУ и Червената къща беше сформирана трупа за уличен театър от артисти и бездномни деца и младежи, която имаше представления по улиците на града. Работихме с 14 младежи, основно младежи, които живеят или честo остават на улицата и други от Социално учебно професионално заведение (СУПЗ) „Княз Борис I“.
Младежки креативен уикенд – изкуство в търсене на общността
юли 2005–декември 2006

Реализирахме две международни срещи за обмяна на опит за психосоциална покрепа на социално уязвими младежи чрез креативни средства от изпълнителските изкуства, както и експресивни методи в психотерапията като психодрама, плейбек-театър и социодрама.
Гражданско партньорство в подкрепа на децата в институции
май 2004–юни 2005

В рамките на проекта беше създадена неформална мрежа от НПО, работещи за децата в институции, която улесни разпространението на алтернативни форми на грижа и създаде публичен разговор по техните проблеми. Срещите помогнаха за по-интензивни връзки и сътрудничество в сектора. Това е предпоставка за бъдещи съвместни проекти, както и за нарастване на влиянието в обществото.
Изкуство за социална промяна
2000–2004

През 2000 г. Европейската културна фондация инициира „Изкуство за социална промяна“ в 10 страни от Централна и Източна Европа. Програмата сложи начало на развитието на иновативен и дългосрочен подход на работа за социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно положение.