център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“
Общество и политика
програми и проекти
платформа за мобилизиране на гражданското общество
Проверка на реалността
май 2016–ноември 2017
От 2013 гражданското общество в България доказа способността си да влияе върху политиката, но по няколко причини способността му да въздейства е все още доста ограничена. Появата на социалните медии доведе до експлозия на себеизразяването и комуникационните възможности, но това не винаги работи в полза на гражданското общество. По-скоро това често позволява на дезинформацията да процъфтява и прави възможна дискредитацията на който и да било, което от своя страна намалява доверието в гражданските организации и насърчава национализма и популизма. Този проблем е свързан и с намалената роля на традиционните медии и липсата както на обща стратегия на гражданското общество за влияние върхру политиката, така и на позитивна визия за развитието на България.

Но положителните примери за успех в бизнеса, науката и гражданското общество могат да вдъхнат сила на гражданите и да ги вдъхновят да действат. Чрез поредица от дебати на живо и онлайн, на семинари, лекции и неформални срещи, платформата „Проверка на реалността“ се стреми да постави на фокус нови идеи и практики, да насърчи частната инициатива и иновациите, да противодейства на дезинформацията като разкрива механизмите на нейното производство и насърчава културата на проверка на фактите. По този начин платформата дава на гражданите инструменти за влияние на политическите процеси.

Платформата „Проверка на реалността“ ще засегне няколко теми:

• Позитивизъм отдолу – представяне на иновативни бизнес модели и примери за успех, зелени иновации икономика, важни научни изследвания, правени от български учени;

• Бъдещето на образованието – обсъждане на качествата, които българските образователни институции трябва да имат и как гражданското общество може да стимулира положителна промяна;

• Да живеем с различието – обсъждане на прогресивната либерална позиция по въпросите на миграцията и настоящата бежанска криза и начините за противодействие на ксенофобията, популизма и параноята, които процъфтяват, когато се експлоатират страховете на хората;

• Насочване на вниманието към добрата журналистика – представяне на примери за журналистика, базирана на факти, която разкрива системни недостатъци на българските институции; даване на инструменти на гражданите да противодействат на системата от лъжи, произвеждани от повечето медии;

• Властта и аз – представяне на начини за влияние върху политическите процеси чрез нови технологии и инструменти за мониторинг на правителството;

• Теми в движение – представяне на обществени дебати по спорни теми, които ще бъдат избирани според текущия обществен диалог.

Темите за бъдещето на образованието и „Властта и аз“ са представени в рамките на две новосъздадени поредици: „Граждански седенки“ и „Отворен университет“. Вижте повече за тях по-долу.

„Проверка на реалността“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
платформа за мобилизиране на гражданското общество
Събития на платформата
Отворен университет
Oткрити лекции на актуални теми на достъпен език от университетски преподаватели, учени и експерти
Дебатна мрежа за европейския парламент
2016–2017
През последните 3 години в България има сериозни опасения за начина, по който пропагандата в традиционните и социални медии подкопава доверието на гражданите в Европейския съюз (ЕС) и неговите институции и намалява политическата активност. Друг проблем, характерен за целия ЕС, е появата на крайни политически групи, които радикализират политическия и социален дискурс в ЕС.

Целта на проекта е да ангажира обществото с ролята на Европейския парламент (ЕП) и да възстанови доверието в институциите на ЕС чрез създаване на широка мрежа за дискусии за законодателството на ЕС, естеството на ЕП и неговата роля и дейностите по важни социални теми. Това ще бъде направено чрез три работни срещи за законодателството на ЕС, които ще покрият текущите реформи за Единен дигитален пазар, реформата за авторското право и Директивата за търговска тайна; три транснационални дебата в Полша, Турция и България за политическия характер на ЕП и неговата роля като пазител на демократичните ценности на ЕС; както и серия от дискусии за дейностите на ЕП, свързани с политиката на ЕС за бежанците, новата програма за уменията и усилията на ЕС срещу радикализацията на младите хора. В рамките на проекта ще бъде създадена и неформална мрежа за обмен на информация, контакти и опит.

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския парламент.

Предизвикателства пред основните европейски ценности и бъдещето на Европа
септември 2015–септември 2016
Целта на проекта е да даде възможност за общоевропейско сравнение на аргументи и кръстосано участие в дебати чрез паневропейски дискусии по четири общи теми, определени като ключови за разбирането на настоящите предизвикателства пред основните европейски ценности.

Темите са: Намалява ли солидарността между страните от ЕС? В криза ли е социалната солидарност и съпричастност с другия в Европа? Какви са предизвикателствата пред свободата на словото в Европа днес? Има ли алтернатива на императива на растежа?

Общо деветнадесет общоевропейски дебата се проведоха в рамките на проект в Лондон, Брюксел, София, Варшава, Братислава, Барселона и Берлин в периода 2015–2016. Всички от тях бяха излъчени на живо в сайта на паневропейската мрежа от центрове за дебат Time to Talk, заедно с 15-минутни акценти от тях. Всеки от партньорите обявяваше излъчванията на живо чрез своите канали в социалните медии, като по този начин беше стимулирано паневропейското участие в диалога.

Проектът е финансиран с подкрепата на Програма „Европа за гражаните“ на ЕС, реализиран от паневропейската мрежа от центрове за дебат Time to Talk и изпълнен от седем от членовете на мрежата: Центърът за култура и дебат „Червената къща“, София, (Фондация GCH, водещ партньор), CCCB, Барселона, Фрайблик/ Freiblick, Берлин, и Централен европейски форум/ Central Europe Forum, Братислава.

Българска мрежа за граждански диалог
март 2014–януари 2015
Какво е Българска мрежа за граждански диалог?

„Българска мрежа за граждански диалог“ има за цел да допринесе за развитието на публичната сфера в България чрез създаването и развиването на места за отворен граждански дебат. Осем независими културни организации от седем града в България се включиха в Мрежата, за да реализират серия от граждански дебати и дискусии. Целта ни е да развиваме капацитета на организациите да служат като ефикасни места за просветен, аргументиран и жив публичен дебат, отворен към различни публики и актьори на гражданското общество.

В рамките на проекта организациите ще осъществят – всяка в своя град – открити, отворени за всички граждани дискусии, в който да бъдат обсъдени важни за местните общности теми и да бъдат чути многообразни позиции и гласове. С проекта целим да превърнем диалога на гражданите с техните представители и с институциите на местно и национално ниво в рутинна и граждански ефикасна практика. Надяваме се също така да въведем в публичното пространство граждански групи и гласове, които не са всеки ден на телевизионните екрани, но правят важни и значими неща за развитието на местните си общности.

Участници в мрежата

„Българска мрежа за граждански диалог“ за момента включва:

Център за култура и дебат Червената къща „Андрей Николов“ – София
Международно дружество „Елиас Канети“ – Русе
VT EVENTS - Велико Търново
Сдружение „Фабриката“ – Габрово
Хлебните къщи – Габрово
Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ – Стара Загора
Фондация „Крео Култура“ – Варна
Фондация „Отворени изкуства“ – Пловдив

Всички те са независими културни организации, който познават добре контекста на местните общности, в които работят, активните лица в институциите и гражданското общество, както и важните проблеми и интереси на местните публики и адекватните методи за въвличането им в граждански диалог.

Защо е необходима такава мрежа?

„Българска мрежа за граждански диалог“ е създадена като отговор на широкото усещане у много български граждани за това, че публичната сфера е корумпирана, че те самите са непредставени в публичните институции, без възможност за участие в отворен, граждански дебат върху важните социални и политически въпроси.

Организациите-партньори разглеждат отворения граждански дебат като ежедневна, демократична практика, която може да канализира енергията, разкрита в протестите от последните две години, в усилие за същински граждански диалог и промяна.

Мрежата се роди като усилие да отговорим на нуждата от пространства, отворени за граждански, не изключително експертен дебат и дискусия, в които да се практикува дебатирането на теми от ключов интерес, които служат като своеобразни „лаборатории за гражданско участие“ и които адресират усещането у гражданите за отдалеченост от правенето на политика и взимането на решения.

Дебатна програма на мрежата

„Българска мрежа за граждански диалог“ развива капацитета на неправителствените организации да служат като канал за граждански диалог чрез обмяната на опит и знания и чрез катализирането на действия. Изграждането на мрежата е изключително практическа работа – обменът и подкрепата се случват в практическата работа по организирането на дебатна програма в седемте града – Варна, Велико Търново, Габрово, София, Стара Загора, Пловдив, Русе. Ролята на Червената къща в този процес е да подпомага концептуално и организационно партньорските организации, споделяйки своите натрупани с годините опит и практика.

Всеки от партньорите организира четири публични събития – дебати, дискусии, обсъждания, на важни за местните общности теми. Дебатите и дискусиите дават възможност за популяризиране на дейността на разнообразни представители на гражданското общество като граждански организации, групи за защита на природата и екологични групи, неформални младежки групи и движения, представители на малцинствата. Те развиват навиците си за публично говорене и артикулиране на позициите и каузите си.

Работата в мрежа за дебати дава възможност местните позиции, проблеми и перспективи да бъдат представяни на подобни групи от други населени места. По този начин се преодолява пространствената изолация на сходно мислещи групи и движения, обменя се опит, познание на ситуацията в страната.

Медиите са стимулирани от публичните дебати и дискусии да включат нови теми, позиции и гледни точки. Гражданите са стимулирани да участват в дебати, да заемат и изразяват позиции, да осъществяват натиск върху политиците и представителите на институциите относно важни проблеми, които се намират под тяхна отговорност, и в крайна сметка са стимулирани за активен граждански и политически ангажимент в обществения живот на местната им общност и обществото като цяло.

Социално ангажираното изкуство е едно от основните средства за достигане до гражданите. Ще привличаме млади художници и артисти, които чрез своята работа разглеждат теми със социално значение, свързани с темите, които платформата от организации ще повдига с публичните дискусии на социални и политически теми. Младите артисти ще имат възможността да представят работата си в пространството на партньорските организации и евентуално в други общности чрез усилията на партньорите в мрежата.

Началната среща

Между 10 и 12 март 2014 г. Център за култура и дебат „Червената къща“ организира обучителен семинар за участниците в мрежата (концепция, програма и водещ на семинара – Десислава Гаврилова, основател и председател на Център за култура и дебат „Червената къща“). Семинарът бе и първа възможност за обмяна на опит между участниците в мрежата.
В първия ден на срещата в свободна дискусия, всеки един от участниците представи профилите на населените места и общностите, в които работят, дейностите, в които са фокусирали до този момент. Бяха обсъдени темите, подходите, форматите на публичните дебати и дискусиите, беше споделен натрупаният опит на организациите партньори в организирането на такива събития, работата с институции, изграждане на аудитория, работа по популяризирането и рекламирането на събития.

Вторият ден на срещата беше посветен на дискусия върху въпросите: Защо ни е да правим дебати? Какви дебати? Как формулираме темата и формата? Беше направен анализ на дефицитите в публичното говорене по избраната тема. Бяха посочени начини за формулиране на основния въпрос/центриране на темата, избор на участници в дискусията, ролята на модератора. Бяха обсъдени стратегии за достигане до публиката, работа с медиите, създаване на собствена реклама. Беше обсъдено и въвличане на трайни последователи/публика, работа с организации и групи, мониторинг на актуалните теми, които вълнуват хората.

Вечерта на втория ден участниците в срещата присъстваха на дебатно събитие в Център за култура и дебат Червената къща – „Интеграция, адаптация или просто сегрегация - какво се случва със сирийските деца у нас?“, на което можеха да получат директни впечатления за начина на организиране на такива събития, подбора на участници и ролята на модератора, протичането на събитието с взаимодействието между панелисти и публика, заснемането и документирането на събитието и др.

Последният ден на срещата беше посветен на групово обсъждане на потенциални теми за дебатни събития. Всяка от организациите набеляза теми, които биха представлявали интерес за тях и техните общности. Темите бяха консултирани и развити в дискусии с останалите участници в срещата. Бяха обсъдени целеви групи, събития, ключови говорители и институции. Беше споделен опитът на организациите при идентифициране на говорители, организации, при модерирането на дискусиите. Бяха представени финансовите параметри на участието на всеки от партньорите, както и изискванията за отчетност.

Обмяна на опит в мрежата

Като организацията с най-голям опит в организирането на публични дебати Център за култура и дебат „Червената къща“ оказва текуща подкрепа на организациите партньори в определянето на темите, форматите, участниците в дебатите.

Между партньорските организации в мрежата тече постоянна обмяна на опит за трудностите в организирането на събитията в дебатната програма и намерените подходи и решения. Членове на екипите на организациите партньори посещават останалите партньорски организации на място и на живо черпят опит в организирането на събития, укрепват контактите между организациите, както и получават впечатления от първа ръка за местните контексти, в които организациите действат.

Програмните мениджъри на програма „Политически и социални дебати“ на Червената къща Ирина Недева и Стефан Кръстев пътуват до партньорските организации за подкрепа и консултации при планирането и организацията на някои от събитията. Те оказват подкрепа при дефинирането на теми, идентифицирането и влизането в контакт с експерти и представители на институции.

Видео запис на събитията

Всички публични събития, които се случват в рамките на проекта, се записват и се качват в YouTube канала на Червената къща, както и на интернет сайтовете на организациите партньори.

Заключителна среща

В края на проекта ще осъществим заключителна среща на участниците в мрежата. На нея ще обсъдим вече постигнатото, ще анализираме необходимостта от продължаване на сътрудничеството между центровете, и – в случай, че се обединим около полезността от съществуването на Българска мрежа за граждански диалог – ще начертаем стратегии за дългосрочно сътрудничество и развитие на мрежата.

Проект „Българска мрежа за граждански диалог“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Гъливер Клиринг Хауз“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.