Общество и политика
Фестивал на идеите за Европейския съюз
Фестивал на идеите за Европейския съюз
декември 2018 – май 2019
Проектът цели да повиши информираното участие в предстоящите европейски избори, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Еврепейския съюз.

Първата конкретна цел на проекта е да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля на ЕП. Втората конкретна цел на проекта е да вдъхнови политическия интерес и да ангажира гражданите в живи дебати за изборите, като предостави повече информация за това кои са различните политически групи и какви са техните идеи за бъдещето на ЕС.

И третата конкретна цел е да се увеличи интересът и участието в изборите за ЕП в България.

"Фестивал на идеите за ЕС" е проект на Център за култура и дебат "Червената къща" в партньорство с Европейската мрежа на къщи за дебат Time to Talk, Център за либерални стратегии, Offnews.bg и Mediapool.bg. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент (ЕП). EП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.
Финансова подкрепа
Европейски парламент
Анкети и събития
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Вярваме в реиндустриализацията на Европа…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Вярваме в реиндустриализацията на Европа. Европа трябва да повиши конкурентоспособността си в промишлеността, без да налага прекомерна регулаторна тежест върху предприятията. Европа се нуждае и от устойчива съвместна енергийна политика с функциониращ общ пазар на енергия въз основа на пазарните принципи, които обединяват нашата покупателна способност”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против органичаването на използването на найлонови торбички?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против органичаването на използването на найлонови торбички?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Поискахме това разискване относно…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Поискахме това разискване относно Глобалния договор на ООН за бежанците и миграцията, за да се противопоставим на разпространението на преднамерено погрешна информация, което се случва в продължение на седмици. Ние ще продължим да защитаваме договора на ООН за миграцията и бежанците от кампанията за дезинформация ... и да призовем всички държави-членки на ЕС и ООН да го подпишат на 10-11 декември в Маракеш”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против географското блокиране при трансгранично онлайн пазаруване?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против географското блокиране при трансгранично онлайн пазаруване?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Тази политическа група е гласът на здравия разум в парламента…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Тази политическа група е гласът на здравия разум в парламента, когато става дума за обсъждане на възможностите и предизвикателствата на свободната търговия. Смята се, че CETA (Всеобхватното икономическо и търговско споразумение) ще донесе на предприятията в ЕС допълнителни 590 милиона евро годишно, сумата, платена от тарифите на предприятията от ЕС за стоки, изнасяни за Канада. Това означава, че компаниите от ЕС имат по-голям шанс от всякога да кандидатстват за обществени поръчки и да продават европейски продукти в Канада.”