Програми за изкуство и култура // Събития на живо
Изпълнителски изкуства | Визуални изкуства | Филми | Събития на живо

Хаотично махало

Представяне на едноименната книга с политическа публицистика на Владислав Тодоров (изд. “Пространство Култура” с подкрепата на фонд “13 Века България” и Институт “Отворено общество”).

Книгата разглежда генезиса на тероризма от възникването му в Русия през 19 век до развитието му като едно от най-мощните предизвикателства в съвременния свят. Специално внимание е отделено на атентата в църквата “Св. Неделя” като най-мащабната за времето си терористична акция. Паралелно с това авторът разглежда произхода на модерната институция на полицията и формирането на полицейската държава като реакция на терористичната заплаха. Една от основните тези в книгата гласи, че най-голямата опасност от тероризма за обществото може да се окажат анти-терористичните реформи и законодателства. В отделна глава се разглеждат особеностите на българския преход, предизвикателствата към десницата в Българя и мисията на интелигенцията, въпроси на сигурността и външната политика на страната.

Владислав Тодоров е доктор на философските науки и преподавател в Пенсилванския университет, САЩ, член-основател на кръга Синтез.

15 юни (сряда), 2005, 20.00 ч.
Ц ентър за култура и дебат "Червената къща", зала “Гъливер”
Вход: с покани

Обратно към Събития на живо