Програми за изкуство и култура // Събития на живо
Изпълнителски изкуства | Визуални изкуства | Филми | Събития на живо


Опитомяване на революцията.
От социалистическите реформи към противоречивия преход в едно българско село

Gerald W. Creed е професор по антропология в Hunter College и Graduate School на City University of New York (CUNY). Изследователските му интереси включват политическа икономия на селското стопанство, селската идентичност, селските общности и специално региона на Източна Европа. От 1987 г. той е работил в България, изследвайки влиянието на колективизацията в селското стопанство, реформите в българското село по времето на социализма и техните последици. Резултат от тези изследователски усилия е книгата „Опитомяване на революцията. От социалистическите реформи към противоречивия преход в едно българско село.” (Domesticating Revolution: From Socialist Reform to Ambivalent Transition in a Bulgarian Village,The Pennsylvania State University Press, 1998 г.) Книгата спечели наградата на Bulgarian Studies Association. Тя съдържа уникални достойнства като интерпретация на събитията от новата и най-новата българска история. Издателство “Апострофи”, 2005г., с подкрепата на Сорос център за културни политики и фондация Next page.

24 януари (вторник), 18.00 ч.
Ц ентър за култура и дебат "Червената къща", Червена зала
Вход: 2/1 лв.

Обратно към Календар