Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Управление

Центърът за култура и дебат „Червената къща” е проект на Фондация „Гъливер клиринг хауз”, регистрирана по Закона за лицата и семействата от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова на 16 февруари 1996 г. (рег. № 1928/1996 на СГС). На 3 декември 2007 г. с реш. 2 на СГС фондацията е пререгистрирана в обществана полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Булстат - 121060197

Фондация "Гъливер клиринг хауз" се управлява от:
Консултативен съвет
Александър Величков
Венета Домусчиева
Веселин Данев
Йонко Грозев – Председател
Юлиан Попов
Съвет на директорите-учредители
Десислава Гаврилова
Цветелина Йосифова

Фондация „Гъливер клиринг хауз” се представлява от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова, заедно и поотделно.

*****

На 4 април 2005 г. Фондация "Гъливер клиринг хауз" създава Гъливер клиринг хауз ЕООД (рег. № 3784/2005 - СГС) по Търговсия закон, за да управлява търговските дейности и поддръжката на сградата на Червената къща. ГКХ ЕООД се занимава с техническа подкрепа и услуги: продажба на билети, организиране на събития, както и с управлението на Red Cafe.
Булстат - 131402215

ГКХ ЕООД се представлява от Николай Нейков - Управител.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena