Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Атракт - Клуб за клинична психодраматична супервизия

Думата супервизия се състои от две думи super и vision. Приемаме, че super означава над, а vision означава въображение (поглед). Един от главните проблеми, които хората от помагащите професии, и въобще работещите с хора, имат, е намирането на човешки и професионални подходи, когато енергията и ентусиазмът им започнат да се изчерпват. Обикновено търсенето на нови подходи става чрез неформални срещи с колеги, екипни обсъждания, индивидуална и групова супервизия от по-опитни професионалисти и др. Често обаче това никога не се случва.

Клуб „Антракт” предлага психодраматична супервизия на професионалисти работещи с хора в сферата на психотерапията, психологическото консултиране, психиатрията, педагогиката, социалната работа, изкуствата и др., независимо от орбазователния им ценз и теоретичен възглед, както и на студенти в тези области. Клуб „Антракт” предлага практически опит за попълване на емоционалните възможности на професионалисти от помагащите професии чрез изследване на емоционални проблеми и обстоятелства възникнали в работата им.

Целта е да се окаже човешка и професионална подкрепа на работещите с хора, както и на студенти, обучаващи се в различни психотерапевтични и социални подходи, като така се подпомогне развиването на индивидуален стил на работа съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани терапевтични методи на всеки участник.

Структура
Ще се разглеждат практически случаи предлагани от участниците и супервизора – индивидуални, групови и организационни. Ще се обръща внимание и на консултативни случаи работени в различен социален и професионален контекст, както и отношенията на професионалисти със структурите, за които работят. Ще се изследват и проектите за бъдеща работа на участниците, които са начинаещи или студенти.

Методът на работа ще бъде психодрама и други експресивни психотерапевтични практики.
Психодраматачната супервизия е демократичен процес, в който водещият (супервизорът), представящият случай (случаят) и групата са в равностойни позиции спомагащи срещата и размяната между тези три променливи. Случаите се разглеждат през призмата на действието, добавъчната реалност и преживелищното участие, които улесняват изследването на различни терапевтични алтернативи, най-адекватни за протичащия процес. Комбинират се равностойно логически, психологични (емпатия), и сценични подходи.
Психодраматичната супервизия ще предложи една друга сцена, на която терапевтът ще може да разположи пациента с неговите обекти, като ще предложи възможност на себе си и на участниците да преживеят както неговото преживяване, така и преживяванията възникващи от терапевтичния процес.

Примерно разпределение на сесиите:
10 мин.  Загряване на групата
20 мин.  Представяне на случай
10 мин.  Задаване на въпроси и уточнения
50-60 мин.  Сценично изследване чрез психодраматични средства
20 мин.  Групова дискусия
30 мин. Теоретични обощения на динамиката на процеса, включително през призмата на груповата динамика „тук и сега”.
Общо времетраене: 140-160 минути

Периодичност: един или два път месечно
Такса за участие: 10 лв. за работещи и 8 лв. за студенти
Водещ: д-р Давид Иерохам

Вход с покани. За контакти: psychotherapy2000@gmail.comИнформацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena