Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Креативност в училищното ежедневие

КРЕАТИВНОСТ В УЧИЛИЩНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Bъведение


10 екипа работят с ученически групи в юношеска възраст в 10 основни и средни училища на територията на София в продължение на 15 месеца, до юни 2010 година.

Креативност в училищното ежедневие е проект на Магистърската програма "Артистични психо-социални практики" на НБУ, който се управлява от Червената къща "Андрей Николов" и е финасиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


Стратегическата цел на проекта е да тестваме по-широкото навлизане в българското училище като извънкласна форма на груповата работа с артистични средства, понеже вярваме, че този подход дава една незаменима подкрепа за цялостния образователен процес.

Проектът се осланя на социалните аспекти на изкуствата и на груповия процес и се стреми да увеличи творческия потенциал на около 400 младежи в различно социално положение чрез ангажиране на техните способности за творческо изразяване при справянето с лични и социални проблеми. Проектът се бори с отявленото и опосредствано насилие в училищното ежедневие, спомагайки по този начин за намаляване на агресията, несигурността, липсата на себеувереност, зависимост и девиантно поведение в училищата. Идеите си за работа поместваме в рамка идваща от изкуствата и творческите практики, която да бъде населена със социален смисъл и конкретна полезност за личностното развитие и израстване на тези, с които се работи. Работата по този проект е стъпка към трайно въвеждане и намиране на нови начини за използване на изкуствата и креативността в училищното ежедневие, училищните програми и в програмите за социална грижа.

Анализ: Какъв проблем адресираме?

Публичните институции в България изживяват криза на доверието. Те са лишени от доверието на гражданите си. Общностите, груповият живот, семейният живот и контекстът, в който се развиват човешките отношения като цяло, са в криза. Липсва интересът и участието на хората, за които са предназначени.

Училището и семейството са местата, където кризата може да бъде усетена най-силно. Младежите в училищата често не се идентифицират нито с училището и учителите, нито с родителите си. От своя страна все по-често родителите възприемат училището като институция-враг - място, на което вече не може да се разчита да образова и помага във възпитанието. Груповият живот, който обикновено е най-цененият и типичен опит за младия човек на тази възраст, е в риск.

От една страна, съществуват много външни заплахи и „конкуренти” на общностния живот – такива като интернет, всякакви други медийни форми, клубове, суб-култура, наркотици и т.н. Всички те се борят за вниманието на младия човек. Така днес младите хора често се чувстват отчуждени и неподкрепяни. Те не откриват онзи, на когото биха могли да се доверят и да разчитат по различни вълнуващи ги въпроси. От друга страна, училището изпитва големи трудности да реагира адекватно на това състояние на нещата. В крайна сметка, невъзможността да се отговори подходящо пространство за индивидуалните нужди на младежите от общностен живот, се изразява в прояви на агресия, отклонения или насилие.

Подценявани от обществото и държавата, личността и  професията на учителя остават на дистанция от младия човек, от неговите потребности и реалност. По този начин всяка от тези две групи се затваря за възможностите на общностния живот. В същото време често младежите дисквалифицират и престават да споделят с близките членове на семействата си.

Така достигаме до образа на завършена система за образование, която се грижи повече за себе си, отколкото за младия човек. Тя поощрява двоен стандарт, стимулира фалшифа и социално базирана конкурентност, пренебрегвайки личността на ученика и неговите индивидуални нужди от самоопределяне и изразяване. Системата се възпроизвежда, доставяйки все по-малко и по-малко грижа и създавайки в същото време изобилие от „частни” алтернативи, дублиращи и заместващи очевидната липса на даване на знания, умения и мотивация на младите хора за живота.

Предлагано решение

Вярваме, че една „мека” интервенция отвън може да помогне за промяна на гореописаното положение. Опитаме се да създадем вътрешната „липсваща връзка” като допълним и подпомогнем образователната система, там където липсва способност, мотивация или умение, без да я заместваме. Вярваме че креативността е човешко качество, което всеки притежава. Разчитаме на човешката способност да творчество като социален фактор, който подкрепя растежа на индивидуалната и груповата култура като стимулира интеграцията на индивидите в общност и на общностите в общество. В работата си използваме средства от изкуствата и експресивните действени методи.

Груповата работа с креативни средства подобрява способностите за свободно изразяване на младежите и подкрепя техните жизнени, индивидуални и групови проекти, както и способностите им да правят избор. Така проектът внася промяна, да хуманизира и модернизира образователната институция, повишавайке креативния потенциал на младите личности. От друга страна, работата ни ангажира в публични дискусии, тематични семинари и представяния и други ключови участници – родители, учители, социални работници, значими други – и така им даваме шанс да потърсят нов начин за изразяване и комуникация. 

Дейности

1. Групова работа с креативни средства в 11 институции, която започва с между 20 и 60 представяния на метода пред колкото може повече ученици и учители.

2. Супервизия и обучение
Предвиждаме постоянна супервизия за водещите на групи (12 групови срещи през времето на проекта) и 3 тематични семинара за родители, учители и значими други.

3. Организиране на форум на подкрепящата група и 3 срещи през времето на проекта, организиране на 3 публични дискусии и 11 публични представяния на резултатите, както и 1 публикация, представяща метода, постиженията и опита от работата по проекта.

Предварителен график

До 15 май
Контакти с институции, формиране на групи и начало на груповата работа

15 май 2009 – 30 юни 2010
Групова работа с 2 месеца прекъсване за лятна ваканция и 1 месец зимна

15 май 2009 – 30 юни 2010
Организиране на форум на подкрепящата група, публични дискусии, представяне на резултатите и на публикация

15 май 2009 – 30 юни 2010
Супервизия и тренинг


Списък на екипите и на институциите, в които работят

Александър Евтимов и Иван Николов
31-во СУЧЕМ „Иван Вазов”
ул. Гео Милев 2, община Слатина, София 1000

Александър Евтимов и Диана Стоева
105-то СОУ „Атанас Далчев”
ул."Св. Пимен Зографски" 7, район "Изгрев", София

Гергана Бозукова и Ваня Недялкова
ПГО „Княгиня Мария Луиза”
бул. Черни връх 37, София

Десислава Морозова и Ирина Каракехайова
191-во ОУ “Отец Паисий”
ул. “Плана планина” 11, с. Железница 1475

Кристина Николова и Цветелина Господинова
26-то СОУ „Йордан Йовков”
ул. “Кореняците” 40, кв. Княжево, София 1619

Невена Борисова и Теодор Котов
139-то ОУ "Захарий Круша"
ул. „Д. Хаджикоцев” 44, София 1421

Ваня Недялкова и Теодор Котов
3-то ПУ „Едуард Сеген”
ул. „Възрожденска” 10, кв. Надежда, София 1220

Николай Божков и Цветелина Господинова
НСОУ "София"
ул. „Монтевидео” 21, ж.к. „Овча купел І”, София 1635

Георги Камбуров и Юлиана Сайска
НУИИ "Илия Петров”
бул. Васил Левски 62, София

Николай Божков и Юлиана Сайска
СОУДНЗ „Луи Брайл”
ул. “Ломско шосе” 177, СофияИнформацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena