Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Текущи проекти: Социални и образователни програми

АНТРАКТ - Клуб за клинична супервизия чрез психодрама и други експресивни преживелищни подходи
от ноември 2008, текущ

Думата супервизия се състои от две думи super и vision. Приемаме, че super означава над, а vision означава въображение (поглед). Един от главните проблеми, които хората от помагащите професии, и въобще работещите с хора, имат, е намирането на човешки и професионални подходи, когато енергията и ентусиазмът им започнат да се изчерпват. Обикновено търсенето на нови подходи става чрез неформални срещи с колеги, екипни обсъждания, индивидуална и групова супервизия от по-опитни професионалисти и др. Често обаче това никога не се случва.

Целта на клуба е да се окаже човешка и професионална подкрепа на работещите с хора, както и на студенти, обучаващи се в различни психотерапевтични и социални подходи, като така се подпомогне развиването на индивидуален стил на работа съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани терапевтични методи на всеки участник.

Клубът е инициатива на Фондация „Психотерапия 2000” и се осъществява в сътрудничество с Центъра за култура и дебат „Червената къща”. Участието в клуба става с покани. За контакт: psychotherapy2000@gmail.com

прочети повечe

Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
ноември 2014 - април 2016

Отпадането от училище е риск, съпътстващ младия човек в израстването му: бележи трайно индивидуалната му история и качеството му на живот в бъдеще. През историята му повлиява и обществения живот, бъдещото ни като общност. Училището е значимата социална територия извън семейната, полагаща грижи за децата/младежите. При трайното намаляване на раждаемостта остава висок делъг на отпадащиге от училище. Нужни са допълващи училищни политики: заедно с училищните управи предлагаме менторска програма за подкрепа на 60 деца, младежи и семейства в риск, от София. Ще включим в активна доброволна работа 60 изявени студенти от специалности, близки до идеите ни и занимаващи се с развитието на човека, неговите отношения и социално участие. Търсим да променим постиженията на децата в училище, начините, по които си представят бъдещето, свързаността им с училищна/семейна среда, себеоценката им. Да въвлечем студентите-ментори в решаването на тази и други значими социални каузи. Да заявим менторството като естествен, деликатен, устойчив, приложим подход за трайно снижаване на риска от отпадане. Да работим за налагането му като социално-образователна практика, която да обхваща по-широки групи в риск.

Продължителност:
Проектът е с продължителност от 18 месеца, от 28 октомври 2014 до 28 април 2016 год. и обхваща 1.5 учебни години - 2014-15 и 2015-16.

прочети повечеИнформацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena