Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Текущи проекти: Обществено-политически програми

ПРОВЕРКА НА РЕАЛНОСТТА - платформа за мобилизиране на гражданското общество

май 2016 - ноември 2017

От 2013 гражданското общество в България доказа способността си да влияе върху политиката, но по няколко причини способността му да въздейства е все още доста ограничена. Появата на социалните медии доведе до експлозия на себеизразяването и комуникационните възможности, но това не винаги работи в полза на гражданското общество. По-скоро това често позволява на дезинформацията да процъфтява и прави възможна дискредитацията на който и да било, което от своя страна намалява доверието в гражданските организации и насърчава национализма и популизма. Този проблем е свързан и с намалената роля на традиционните медии и липсата както на обща стратегия на гражданското общество за влияние върхру политиката, така и на позитивна визия за развитието на България.

Но положителните примери за успех в бизнеса, науката и гражданското общество могат да вдъхнат сила на гражданите и да ги вдъхновят да действат. Чрез поредица от дебати на живо и онлайн, на семинари, лекции и неформални срещи, платформата

"Проверка на реалността" се стреми да постави на фокус нови идеи и практики, да насърчи частната инициатива и иновациите, да противодейства на дезинформацията като разкрива механизмите на нейното производство и насърчава културата на проверка на фактите. По този начин платформата дава на гражданите инструменти за влияние на политическите процеси.

Платформата "Проверка на реалността" ще засегне няколко теми:

• Позитивизъм отдолу - представяне на иновативни бизнес модели и примери за успех, зелени иновации икономика, важни научни изследвания, правени от български учени;

• Бъдещето на образованието - обсъждане на качествата, които българските образователни институции трябва да имат и как гражданското общество може да стимулира положителна промяна;

• Да живеем с различието - обсъждане на прогресивната либерална позиция по въпросите на миграцията и настоящата бежанска криза и начините за противодействие на ксенофобията, популизма и параноята, които процъфтяват, когато се експлоатират
страховете на хората;

• Насочване на вниманието към добрата журналистика - представяне на примери за журналистика, базирана на факти, която разкрива системни недостатъци на българските институции; даване на инструменти на гражданите да противодействат на системата от лъжи, произвеждани от повечето медии;

• Властта и аз/ Силата в мен - представяне на начини за влияние върху политическите процеси чрез нови технологии и инструменти за мониторинг на правителството;

• Теми в движение - представяне на обществени дебати по спорни теми, които ще бъдат избирани според текущия дискурс.

"Проверка на реалността" се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".ДЕБАТНА МРЕЖА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

2016-2017

През последните 3 години в България има сериозни опасения за начина, по който пропагандата в традиционните и социални медии подкопава доверието на гражданите в Европейския съюз (ЕС) и неговите институции и намалява политическата активност. Друг проблем, характерен за целия ЕС, е появата на крайни политически групи, които радикализират политическия и социален дискурс в ЕС.

Целта на проекта е да ангажира обществото с ролята на Европейския парламент (ЕП) и да възстанови доверието в институциите на ЕС чрез създаване на широка мрежа за дискусии за законодателството на ЕС, естеството на ЕП и неговата роля и дейностите по важни социални теми. Това ще бъде направено чрез три работни срещи за законодателството на ЕС, които ще покрият текущите реформи за Единен дигитален пазар, реформата за авторското право и Директивата за търговска тайна; три транснационални дебата в Полша, Турция и България за политическия характер на ЕП и неговата роля като пазител на демократичните ценности на ЕС; както и серия от дискусии за дейностите на ЕП, свързани с политиката на ЕС за бежанците, новата програма за уменията и усилията на ЕС срещу радикализацията на младите хора. В рамките на проекта ще бъде създадена и неформална мрежа за обмен на информация, контакти и опит.

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския парламент.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena